Mrongowiusza 4 — Kamienica Olsztyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej?

9 listopada 2018 roku na drzwiach wejściowych starej kamienicy w Olsztynie, przy ulicy  Mrongowiusza 4,  można było przeczytać ogłoszenie dotyczące zapowiadanej kontroli selektywnego gromadzenia odpadów.

Ogłoszenie OSM - Mrongowiusza 4

Kart­ka bez pod­pisu, bez daty, tylko z pieczątką Olsz­tyńskiej Spółdziel­ni Mieszkan­iowej.

Nie jest przy­pad­kiem, że w ogłosze­niu wymieniono imię i nazwisko Prezy­den­ta Mias­ta.

Prezes Zarzą­du OSM Jerzy Okulicz nie raczył podać swego nazwiska. Jak­by on nie miał nic wspól­nego z zaw­iadomie­niem.

Wyglą­da to na ciąg dal­szy gierek — preze­sa z ratuszem — wokół paskud­nej intry­gi ze sławet­nym odsyłaniem mieszkańców zasobów OSM do płace­nia w ratuszu za wywóz śmieci! Zarząd OSM nie ma nic sen­sownego do robo­ty?

Ciekawe, jakim sposobem stara kamienica w centrum miasta stała się własnością OSM?

Tego może dociec każdy, ciut akty­wny członek spółdziel­ni. Należy tylko złożyć wniosek o udostęp­nie­nie uch­wał na naby­cie budynku i umowy naby­cia.

Moż­na także poprosić o ewen­tu­alne uch­wały i umowy zby­cia lub naj­mu, zna­j­du­ją­cych się tam lokali, na rzecz osób fizy­cznych oraz prawnych.

Andrzej Cieś­likows­ki

 

2 myśli na temat “Mrongowiusza 4 — Kamienica Olsztyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej?

 • 11 listopada 2018 o 19:51
  Permalink

  Prezy­dent Grzy­mow­icz nie dał się pod­puś­cić dzi­wolą­gowi zarzad­ców OSM. Wpłaty nai­wnych mieszkańców były zde­ponowane na kon­cie. Ratusz płacił za wywóz odpadów z OSM z włas­nych środ­ków. Okulicz wymyślił kole­jną pod­puchę.

  Doma­gał się od nai­w­ni­aków pełnomoc­nict­wa do wyco­fa­nia z ratus­zowego kon­ta niepotrzeb­nie wnie­sionych pieniędzy. Co na te wymysły rada nad­zor­cza? Jak zwyk­le, nic! Za karę pre­mia?

  Odpowiedz
  • 11 listopada 2018 o 22:21
   Permalink

   Dzięku­ję! To trady­cyjne… za karę pre­mia lub medal! Tak dzi­ała­ją… mafie 😉

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *