Na tego diabła to ja nie zagłosuję! Kukiz to nie Nergal!

Dzisiaj przez 40 minut agitowałem! W centrum Olsztyna wręczałem przechodniom zaproszenie na spotkanie z Pawłem Kukizem.

Do zaproszenia infor­mu­jącego o przy­jeździe do Olsz­ty­na Pawła Kuk­iza dołąc­zona była ulot­ka z podobizną i hasłem kam­pani­jnym tego kandy­da­ta na Prezy­den­ta RP. Niezori­en­towanych infor­mu­ję, że już we czwartek 7 maja moż­na spotkać się z Pawłem Kuk­izem w Olsz­tynie. Zapraszam do Audi­to­rium Max­i­mum przy Al. Wojs­ka Pol­skiego 13. Godz­ina 16,30.

Agi­tac­ja prze­biegła bard­zo sprawnie. W niecałe 40 min­ut — wraz z koleżanką — roz­dal­iśmy dla prze­chod­niów 400 zaproszeń. Odniosłem wraże­nie, że kandy­datu­ra Pawła Kuk­iza wśród prze­chod­niów, mieszkańców Olsz­ty­na, jest dosyć pop­u­lar­na i popier­ana.

Tylko nieliczni prze­chod­nie nie wyrażali żad­nego zain­tere­sowa­nia. Było wielu takich, którzy po powz­ię­ciu wiado­moś­ci, że to właśnie Paweł Kuk­iz pojawi się w Olsz­tynie, chęt­nie wdawali się w krót­ka wymi­anę “infor­ma­cji” o tej kandy­daturze.

Będąc uczciwym napiszę, że usłyszałem także taką opinię: na tego muzyka, na tego diabła to ja nie zagłosuję! Jednak wydało mi się — z krótkiej wymiany opinii o kandydacie — że starsza pani, która wypowiedziała to zdanie, pomyliła Pawła Kukiza z… Nergalem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *