Na trzeźwo tego nie przeżyję!

53-letnia mieszkanka Szczytna ukradła w jednym z miejskich marketów dwie butelki markowego alkoholu. Gdy ochrona sklepu poinformowała ją, że wzywa policję, ta oświadczyła, że: na trzeźwo tego nie przeżyję! I natychmiast wypiła część zawartości jednej z butelek. W końcowym efekcie trafia do… szpitala.

Wczo­raj wczes­nym przed­połud­niem szczy­cieńs­cy polic­jan­ci zostali wezwani do jed­nego z miejs­kich mar­ketów, gdzie doszło do kradzieży skle­powej.

Po przy­by­ciu na miejsce funkcjonar­iusze zastali 53-let­nią kobi­etę pod opieką ochrony skle­powej.

Kobi­eta narzekała na złe samopoczu­cie i bliżej nieokreślone bóle wewnątrz brzucha. Polic­jan­tom powiedzi­ała, że nie po to ukradła alko­hol, żeby go ter­az odd­awać i … że na trzeź­wo tego nie przeżyję!

Wód­ka gatunkowa, którą 53-lat­ka przy­właszczyła, byłą na tyle moc­na, że spoży­ta tak gwał­town­ie wpłynęła na samopoczu­cie kobi­ety.

Wezwana na miejsce zało­ga pogo­towia ratunkowego na skutek uskarża­nia się pac­jen­t­ki na nieokreślone bóle wewnętrzne, pod­jęła decyzję o prze­trans­portowa­niu kobi­ety do szpi­ta­la na obserwację.

Taki prze­bieg tej inter­wencji nie wpłynie na złagodze­nie postępowa­nia karnego wobec 53-lat­ki.  Polic­jan­ci skieru­ją do sądu wniosek o ukaranie kobi­ety za doko­naną kradzież skle­pową.

Kodeks wykroczeń przewidu­je za ten czyn karę aresz­tu, ograniczenia wol­noś­ci albo karę grzy­wny.

KPP Szczytno i Zespół Prasowy KWP Olsztyn

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *