Napoleon i Marysieńka — Pyszne miejsce w Olsztynie

Nigdy nie sądziłam, że zostanę… krytykiem kulinarnym 😉 Na prośbę Ku Prawdzie dzielę się z Wami swoimi wrażeniami po pobycie w dwóch, moim zdaniem, pozytywnie wyróżniających się miejscach na smakowej mapie Olsztyna.

Pier­wszym z nich jest fran­cus­ka restau­rac­ja Napoleon i Marysień­ka. Restau­rac­ja została niedawno prze­nie­siona z uli­cy Grun­waldzkiej, do bard­zo dobrze wszys­tkim olsz­ty­ni­akom znanego lokalu, mieszczącego się w byłej Kar­czmie Jana na Starym Mieś­cie.

Tak się skła­da, że miałam przy­jem­ność skosz­tować spec­jałów fran­cuskiej kuch­ni już kilka­krot­nie. Również tej restau­racji, w jej poprzed­niej lokaliza­cji. Stąd też moja wzmożona cieka­wość. Co się zmieniło?

Przede wszys­tkim wys­tój wnętrza bard­zo się zmienił. Zde­cy­dowanie na korzyść, nada­jąc miejs­cu bard­zo przy­tul­ny i roman­ty­czny kli­mat. Kar­ta dań pozostała mniej więcej taka, jak w poprzed­niej lokaliza­cji, co również uważam za duży plus. Menu prze­myślane, a ceny są naprawdę przyz­woite.

Obsłu­ga lokalu zawsze uśmiech­nię­ta i służą­ca dobrą radą, to także zale­ta lokalu. Wspom­nę także o przesym­pa­ty­cznym sze­fie kuch­ni, który z każdym klien­tem zamieni kil­ka zdań, i zapy­ta o wraże­nia.

Pier­wszy raz się odważyłam na takie frykasy jak: żabie udka i śli­ma­ki. Są to dla nas dosyć… ekstremalne potrawy, ale muszę przyz­nać, że nie żałowałam ani chwili tego wyboru.

Śli­ma­ki przyrząd­zone ide­al­nie, a żabie udka rozpły­wały się w ustach. Ryb­ka wyśmieni­ta! Podob­nie jak mięsa w menu. Ory­gi­nalne fran­cuskie sery i doskonale dobrane wino, dowodzą, że obsłu­ga lokalu wie co robi. Rea­sumu­jąc: pod­sta­wowe dania… wyborne. 

A desery? Myślę, że są lep­sze niż w niejed­nej cukierni. Creme brulee bos­ki, a mus czeko­lad­owy to ist­ny kuli­narny orgazm.

Podsumowując: polecam restaurację Napoleon i Marysieńka z całego serca. Ja wrócę tam nie raz! Zwłaszcza w porze, gdy trwa wieczorek tematyczny z muzyką na żywo.

O drugim pysznym miejs­cu w Olsz­tynie… wkrótce.

Maja Olsztyn

JAK TY OCENIASZ RESTAURACJĘ NAPOLEON & MARYSIEŃKA

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *