Naród świętuje — rzeźba pracuje!

We wpisie z 2 maja relacjonowałem przebieg pikiety Obozu Narodowo-Radykalnego pod hasłem: POLexit — Polska bez Unii Europejskiej. Wątpiłem w bezstronność władz miasta. Wszystko wskazywało, że staromiejska scena została zajęta przez instalację artystyczną Naród świętuje — rzeźba pracuje, tylko na złość ONR-owi. 

Zwró­ciłem się o wyjaśnie­nie zaist­ni­ałej sytu­acji, do rzeczni­ka pra­sowego Urzę­du Mias­ta Olsz­tyn. Trochę poczekałem, ale 23 maja otrzy­małem mery­to­ryczne wyjaśnie­nie.

Szanowny Panie, zgłoszenie zgromadzenia publicznego do Urzędu Miasta nie jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie sceny staromiejskiej, którą administruje Miejski Ośrodek Kultury. Organizatorzy pikiety, która odbyła się 1 maja na olsztyńskiej starówce zapewne mieli tego świadomość, gdyż w dniu 21.04.2016 roku zwrócili się drogą elektroniczną do MOK-u z prośbą o udostępnienie sceny. Nie otrzymali na to pozwolenia, gdyż w tym czasie trwały już uzgodnienia dotyczące ekspozycji rzeźby Anny Duszyńskiej i Wioletty Zielińskiej pn. „Naród świętuje – rzeźba pracuje”.  Prezentacja rzeźby na scenie staromiejskiej odbyła się tego samego dnia, w godzinach 12:00–17:00, we współpracy z Wydziałem Sztuki UWM. Z uwagi na bezpieczeństwo prezentowanej rzeźby oraz widowni, MOK wynajął ochronę, która pracowała w godzinach 10:00–18:00, tj. od planowanego montażu ekspozycji, do jej zakończenia jej demontażu. Pozdrawiam. Marta Bartoszewicz — rzecznik prasowy Urzędu Miasta Olsztyna.

Dzięku­ję Pani Mar­to za rzetelne pode­jś­cie do sprawy. Szczegól­nie ważne jest stwierdze­nie, że:

zgłoszenie zgromadzenia publicznego do Urzędu Miasta nie jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie sceny staromiejskiej.

Doty­chczas byłem przeko­nany, że orga­ni­zowanie jakiegokol­wiek zgro­madzenia pub­licznego na olsz­tyńskim staromiejskim rynku, wiąże się także z wyko­rzys­taniem sce­ny. Nie wyobrażałem, że w tym samym miejs­cu, i o tym samym cza­sie, mogą zaist­nieć dwa wydarzenia!

ONR zwracał się do Narodu i MOK wyszedł do Narodu! Jako mieszkańcowi Olsztyna i członkowi Narodu, wypada mi się tylko cieszyć, że mam takie… branie 😉 Tym razem na scenie była ważniejsza/szybsza sztuka, a nie polityka!

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *