Narodowcem może być każdy, tylko nie Polak! Mjr Ireneusz Hurynowicz

Major Ireneusz Hurynowicz ps. Góra — żołnierz VI Wileńskiej Brygady Armii Krajowej — był gościem honorowym, zaproszonym na zakończenie Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Danuty Siedzikówny ps. Inka. Organizatorem Turnieju rozegranego w Naterkach był Ruch Narodowy.

mjr Ireneusz Hurynow­icz: 

Jesteśmy nar­o­dow­ca­mi. Wszyscy mogą być… Ros­janie mogą być nar­o­dow­ca­mi, Niem­cy mogą być nar­o­dow­ca­mi, tylko nam Polakom zabra­ni­a­ją!

Ale to nieważne. Rób­cie swo­je. Nie naduży­wać… grzecznie ale stanow­c­zo wszys­tko robić.

Myślę, że kiedyś — nie daj Boże — taka konieczność wynikła, że będziecie musieli wal­czyć… wiem, że pójdziecie wal­czyć jak każdy z nas szedł. Nikt nas nie zmuszał do tego. Was też nikt nie będzie zmuszał. Pójdziecie wal­czyć. O Ojczyznę trze­ba wal­czyć.

Par­tyzanck­ie życie było bard­zo ciężkie. Głód, smród… ale duch był sil­ny. Trze­ba było wszys­tko znieść… i wy też zniesiecie. Nie daj Boże, żeby to był, ale jak bedzie trze­ba, to każdy zdobędzie broń i pójdzie wal­czyć.

W tej chwili twor­zone są Odd­zi­ały Tery­to­ri­alne. To bard­zo ważne, bo to są miejs­cowi. Każdy zna siebie, zna teren. Kiedyś tą rolę pełniła par­tyzan­t­ka. Broniła lud­noś­ci miejs­cowej.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *