Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich…

Dzisiaj mamy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady.

Pol­skie świę­to obchod­zone co roku 14 czer­w­ca, uch­walone 8 czer­w­ca 2006 roku przez Sejm Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej w 66. rocznicę przy­by­cia pier­wszego masowego trans­portu więźniów do KL Auschwitz. Pier­wot­nie jego nazwa brzmi­ała Nar­o­dowy Dzień Pamię­ci Ofi­ar Nazis­tows­kich Obozów Kon­cen­tra­cyjnych, została ona zmieniona na obec­ną w roku 2015 — za Wikipedią.

Nar­o­dowy Dzień Pamię­ci Niemiec­kich Nazis­tows­kich Obozów Kon­cen­tra­cyjnych i Obozów Zagłady to okaz­ja do reflek­sji nad his­torią nar­o­dów i do mod­l­itwy za ofi­ary.

Pamiętajmy, że to “ludzie ludziom zgotowali ten los”. Że to nie kosmici nastawali na życie naszych przodków. To bracia w wierze, chrześcijanie, postawili sobie za cel stworzenie przestrzeni życiowej na Wschodzie. Teraz tą przestrzeń chcą zapełnić… muzułmańskimi uchodźcami. Czy godzisz się na taką forpocztę z Niemiec? Ja mówię stanowcze NIE!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *