Nie będę kandydował na prezydenta Olsztyna! Andrzej Maciejewski

Idąc dzisiaj na spotkanie członków i sympatyków Stowarzyszenia na rzecz nowej Konstytucji Kukiz’15 — jako dziennikarz — miałem zapytać się Andrzeja Maciejewskiego o jego prawdę, o zmieceniu z wyborczej sceny Jednomandatowych Okręgów Wyborczych — dla mnie to już fakt — i o przyszłoroczne wybory samorządowe.

Spotkanie tak się potoczyło, że nie miało sen­su późniejsze przepy­ty­wanie posła w powyższych kwes­t­i­ach.

Co poseł Kukiz’15 Andrzej Maciejew­s­ki myśli o majstrowa­niu przy ordy­nacji wybor­czej, powiedzi­ał już we wstęp­nej wypowiedzi, którą zamieszczę… wkrótce.

W toku dyskusji Andrzej Maciejew­s­ki oświad­czył:

Nie będę kandydował na prezydenta Olsztyna!

Dlaczego? Bo jest… zaro­biony!  No coż… Jerzy Szmit niedawno ogłosił, że rezygnu­je z funkcji pod­sekre­tarza stanu w Min­is­terst­wie Infra­struk­tu­ry i Budown­ict­wa, ponieważ już był tak zaro­biony, że nie wiedzi­ał biedaczek w jakim hotelu się budz­ił!

Andrzej Maciejew­s­ki też przewidu­je jeszcze mul­tum wyjazdów i ogrom pra­cy na rzecz… i tu już mam kłopot w sfor­mułowa­niu tego celu!

Co chce jeszcze uzyskać Kukiz’15 w tym Sejmie dla wybor­ców? Nową Kon­sty­tucję? JOW-y na wszys­t­kich szczeblach? A może rozwale­nie układu pomag­dalenkowego?

Czy poseł ma zaćmę? Andrze­ju! W tym Sejmie nie uzyska­cie już niczego, o co pos­zliś­cie niby wal­czyć! Ter­az zostały Wam 2 lata na… miękkie lądowanie.

Wiado­mo, że jako kandy­dat na prezy­den­ta Olsz­ty­na nie miałbyś żad­nych szans. Jesteś chy­ba świadomy, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rze­ki ? 😉

Zapraszam do komentowania decyzji posła Andrzeja Maciejewskiego, członków i sympatyków Stowarzyszenia na rzecz nowej Konstytucji, a także innych mieszkańców Olsztyna. Może żałujecie, że poseł nie wystartuje w wyścigu do olsztyńskiego ratusza?

 

 

źródło: Ryj­book
Dziękuję! Szanowny Panie Pośle… Andrzeju… “posłem się BYWA”! Swięta racja 😉 Tylko, że w naszej biednej Ojczyźnie większość posłów zasiada w Sejmie z łaski “prezesa”, a Wy z Kukiz’15 jesteście posłami… ze zdrady Pawła Kukiza 3.000 prawdziwych woJOWników!  Życzę Tobie i innym sejmowym wybrańcom P.K. dalszych sukcesów w rozwalaniu układu pomagdalenkowego! 😉
Piotr Lisiecki
źródło: YouTube
Dziękuję! Ci, co naprawdę interesują się polityką to wiedzą skąd się biorą “jedynki” i inne “biorące” numery, nie tylko na listach Kukiz’15. Polecam artykuł Gdzie jest Solidarność? Przed wyborami miesza w szambie! Mnie Paweł Kukiz powiedział, że jestem za stary na “jedynkę” i obiecał 20-stkę! Lista Kukiz’15 w okręgu 35 skończyła się chyba na 17-stce 😉

 

4 thoughts on “Nie będę kandydował na prezydenta Olsztyna! Andrzej Maciejewski

 • 26 listopada 2017 at 14:49
  Permalink

  W mojej oce­nie Pan Poseł Andrzej Maciejew­s­ki, przes­tał być wart zain­tere­sowa­nia, gdy przy­był do mojej gminy, czyli Gminy Pur­da i po spotka­niu, gdy słońce naszej gminy (na początku kadencji), dziś w mojej oce­nie, najbardziej podły, naj­gorszy, wójt w his­torii gminy, opisał to spotkanie w swoich pro­pa­gandówkach. Tam Pan Poseł, rzeko­mo zach­wycał się nad pomysła­mi wybrań­ca PURDZKIEGO ludu i nie zareagował, na sposób przestaw­ienia jego spotka­nia. Od pańskiej wiz­y­ty minęło trochę cza­su i nadal mamy ludzi bez bieżącej wody, piją­cych gno­jówkę, nieprze­jezdne dro­gi do miejs­cowoś­ci (jeżeli Pan sobie życzy pokażę) ale mamy zabawy na rozpoczę­cie i zamknię­cie sezonu kul­tur­al­nego! Panie pośle pod­suwam kole­jny pomysł chorego umysłu, budowa najwięk­szego w Europie placu zabaw o nazwie PURDOLANDIA, proszę się zach­wycać, właśnie, podłość gminy, ogłosiła w tej spraw­ie kon­sul­tac­je, ale uważa Pan, bo gdy wygłosi Pan inną opinię, to kłam­ca, podły człowiek, wezwie Policję i będzie Pan odpowiadał za zakłóce­nie porząd­ku pub­licznego (oczy­wiś­cie mogą panu naskoczyć — immu­nitet), tak jak ja, gdy wypowiadałem się na innym spotka­niu! A może tym tem­atem się Pan zain­tere­su­je, dlaczego takie dzi­ała­nia prowadzi Polic­ja i mar­nu­je na to nasze pieniądze oraz czas, zami­ast ści­gać bandytów, którzy 100-to metrów od Posterunku Policji w Pur­dzie, w biały dzień, okradli i ogra­bili, o mały włos nie pozbaw­ili życia, kobi­etę w jej domu!? Praw­da, że ciekawa propozy­c­ja, może się Pan nią zajmie, mimo tego, że kopię Pana w część poniżej pleców, ale przy­pom­i­nam, mam do tego pra­wo, jest Pan moim POSŁEM?! Obiecu­ję Panie Pośle, że jeszcze w życiu się spotkamy! Myślałem, że zobaczymy się w przyszłym roku, przy wyś­cigu do ratusza w Olsz­tynie (szcz­erze żału­ję, że nie)! W tej sytu­acji zobaczymy się przy wyb­o­rach, gdy będzie Pan star­tował na POSŁA lub SENATORA i zapew­ni­am nie będę osobą, która będzie Pana popier­ała (oczy­wiś­cie może to Panu “dyn­dać” — nie obrażę się)!
  Z uszanowaniem
  Andrzej Adamow­icz

  Reply
  • 26 listopada 2017 at 15:30
   Permalink

   Dzięku­ję! Cóż… poseł Andrzej Maciejew­s­ki należy do tych najbardziej… zaro­bionych, o czym pisałem już rok temu. Pracu­je w pocie czoła nad… kon­tak­ta­mi. Sprawy wybor­ców… lekce… ważąc! Wiwat PURDOLANDIA 😉

   Reply
 • 26 listopada 2017 at 10:51
  Permalink

  Stanisław­ie chy­ba masz żal do Maciejew­skiego że to on w Sejmie a nie ty? Star­tuj ter­az a może się uda ja zagło­su­je na ciebie!

  Reply
  • 26 listopada 2017 at 15:11
   Permalink

   Dzięku­ję! Żal? Do Maciejew­skiego? A czym on zaw­inił wobec mnie?! On zro­bił to, co każdy poli­tyk by uczynił na jego miejs­cu. Paweł Kuk­iz wybrał… młod­szego i spolegli­wego 😉 Co do star­tu… mam już propozy­cję… ale się waham 😉

   Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *