Nie ma się co przejmować tym, że jakiś papież coś tam chlapnie!

Po wykładzie prof. Grzegorza Kucharczyka na temat encykliki Pawła VI Humanae vitae, jako pierwszy zabrał głos prof. Michał Wojciechowski.

Michał Woj­ciechows­ki:

Nie takie kryzysy bywały w Koś­ciele. Mieliśmy gorszych papieży, gorszych biskupów, gorszych here­tyków.  

Sobór watykańs­ki I sfor­mułował zasadę, że papież może w imie­niu Koś­cioła ogłosić uroczyś­cie prawdę wiary, która już jest w Koś­ciele znana i uznawana. To jest w grun­cie rzeczy bard­zo wąsko sfor­mułowane uprawnie­nie.

Tak na co dzień, papież nie jest tym, który ogłasza dog­maty. To się zdarzyło może trzy razy. Papież jest rzecznikiem i strażnikiem prawdy. Prawdy, którą głosi Koś­ciół w sposób stały. 

To, co my nazy­wamy nauką Koś­cioła, to nie jest to, co aku­rat przyszło do głowy papieżowi spisać w encyk­lice. Tylko to jest to, co jest głos­zone od początku w sposób stały.

W takiej encyk­lice jak Humanae vitae może­my szukać prawdy dlat­ego, że jest to praw­da, która była w naucza­niu Koś­cioła już na początku… była w Piśmie Świę­tym… itd. 

W związku z czym, nie ma się co prze­j­mować tym, że jak­iś papież coś tam chlap­nie! Ponieważ to nie uczest­niczy w tym stałym naucza­niu Koś­cioła…

Dalej było o rozumieniu słowa: SUMIENIE. Swoją krótką wypowiedź prof. Michał Wojciechowski zakończył dowcipem o biskupie Fuldy i o… Duchu Świętym. Zapraszam do obejrzenia całej wypowiedzi Michała Wojciechowskiego - pierwszego świeckiego profesora teologii w Polsce, obecnie kandydata na radnego Rady Miasta Olsztyna z listy KWW Kukiz15.

 

 

4 myśli na temat “Nie ma się co przejmować tym, że jakiś papież coś tam chlapnie!

 • 21 września 2018 o 02:56
  Permalink

  z: Obok Krzyża­Mat­ka — Czy jest ktoś, kto może skutecznie obronić nas przed zabor­czym egoizmem i demon­iczną nien­aw­iś­cią? W tych dni­ach w jed­nej z homilii o Maryi, usłysza­łam nieby­wałą myśl o jed­nym z wiel­kich świę­tych, (nie było dodane, o którego świętego chodzi), a który miał zwró­cić się do Mat­ki Bożej słowa­mi proś­by: Pokaż mi, że jesteś mi Matką!. Na co Mary­ja dała odpowiedź: To i ty okaż mi, że jesteś moim synem.

  Odpowiedz
  • 21 września 2018 o 16:34
   Permalink

   Dzięku­ję! Wza­jem­ność… pożą­dane dzi­ałanie! 😉

   Odpowiedz
 • 19 września 2018 o 14:48
  Permalink

  Stanisław­ie a jak to się stało, że PiSior star­tu­je od Kuk­iza?

  Odpowiedz
  • 19 września 2018 o 15:59
   Permalink

   Dzięku­ję! Należało­by się spy­tać posła Maciejew­skiego skąd taka … koal­ic­ja? 😉 Poza tym zda­je się, że prof. Woj­ciechows­ki nie jest członkiem PiS-u! Choć z pewnoś­cią bliżej mu do ide­ologii PiS-u niż SLD… jak by nie było, to pro­fe­sor teologii 😉

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *