Nie żadne polskie tylko nasze, niemieckie obozy koncentracyjne! Adolf Hitler

W mediach trwa wojna… informacyjna. A Naród się dzieli na tych, co chcą ścigania za przypisywanie naszemu Narodowi zbrodni popełnionych podczas II wojny światowej przez Niemców. I na tych, co uważają, że PiS-owski rząd źle robi penalizując pomawianie naszego Narodu.

Ewident­ny błąd jaki popełnili poli­ty­cy i posły koal­icji rzą­dowej, to roz­pa­try­wanie tej ustawy w rocznicę wyz­wole­nia obozu kon­cen­tra­cyjnego w Auschwitz.

W dni­ach, kiedy o Holo­cauś­cie jest i tak głośno. Po co dole­wać ben­zyny do tego ognia? Zan­im zapadły decyz­je, z pewnoś­cią przekalku­lował to Prezes.

Czy się nie pomylił w tej kalku­lacji? Oczy­wiś­cie, że tak! Intenc­je były słuszne, ale por­wał się z motyką na słońce. Izrael w oso­bie Netan­jachu puś­cił bąka, a City of Lon­don Cor­po­ra­tions już nam grozi!

Mateusz Moraw­iec­ki rozpoczął infor­ma­cyjną ofen­sy­wę skierowaną do zagranicznych dzi­en­nikarzy. Ja pro­ponu­ję wydanie ileś tam tysię­cy dolarów i rozpropagowanie poniższego fil­mu na całym świecie, w kilku­nas­tu, najbardziej pop­u­larnych językach, a efekt będzie… nadzwycza­jny dla prawdy his­to­rycznej! 😉

Czy rząd ma z tej sytu­acji… rozsądne, hon­orowe wyjś­cie? Cokol­wiek uczyni, w Nar­o­dzie pogłębi się polaryza­c­ja poglądów. Ja idę na wojnę! Głęboko w 3D mam tych, co ze wzglę­du na poprawność poli­ty­czną szy­dzą z rozpę­tanej wojny o prawdę his­to­ryczną.

Polaków też gazowaliśmy. A Polska nawet nie istniała. Ile razy wam mam mówić? Nie żadne polskie, nie żadne nazistowskie, tylko nasze, niemieckie obozy koncentracyjne! Wbijcie to sobie w końcu do łbów! Adolf Hitler

 

Jesteś za penal­iza­cją stwierdzeń o odpowiedzial­noś­ci Nar­o­du pol­skiego za niemieck­ie zbrod­nie?
0 votes
GŁOSUJ

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *