Nie zasługuję na to, żeby mnie pozbawić pracy! Dariusz Nikołajuk

21 stycznia w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, w IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, SSR Tomasz Bulkowski ogłosił wyrok w sprawie Dariusza Nikołajuka, który walczy o powrót do pracy na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

Tuż po pub­likacji wyroku — odd­ala­ją­cym powództ­wo — zapy­tałem się Dar­iusza Nikoła­ju­ka:

Jaka jest Twoja prawda o wyroku, który dzisiaj zapadł w Sądzie Pracy w Olsztynie?

Uważam, że ten wyrok jest niespraw­iedli­wy. Jest to jawne popieranie pra­co­daw­cy. Rek­tor jest byłym sen­a­torem z PO i myślę, że ma w olsz­tyńskim sądzie jakieś wpły­wy.

Twierdzę, że niespraw­iedli­wie mnie osąd­zono. Wydano na mnie wyrok… cho­ci­aż być może popełniłem ten czyn, ale nie zasługu­ję na to, żeby mnie pozbaw­ić pra­cy, mieszka­nia.

Mógłbym dostać naganę, czy jakieś upom­nie­nie na pod­staw­ie tych dowodów, gdzie świad­kowie kła­mali. Sąd nie zwró­cił na to uwa­gi i ich wysłuchał, pomi­mo jawnej zmowy i kłamst­wa.

Zain­tere­sowanych tem­atem: walką z pra­co­daw­cą o przy­wróce­nie do pra­cy, zapraszam do dal­szych wiz­yt na Ku Prawdzie.

Jutro opub­liku­ję wyrok wraz z ust­ny­mi moty­wa­mi rozstrzyg­nię­cia, które przy­bliżą Wam całą his­torię przy­pad­ku Dar­iusza Nikoła­ju­ka.

Dariusz Nikołajuk twierdzi, że wyrok jest niesprawiedliwy. Sąd stwierdził, że można zwolnić dyscyplinarnie pracownika, za czyn popełniony nie w czasie pracy, a na imprezie integracyjnej!

Wyrok nie jest pra­wom­oc­ny. Pełnomoc­nik Dar­iusza Nikoła­ju­ka z NZZP UWM PRAWDA, zapowiedzi­ał, że były pra­cown­ik UWM praw­dopodob­nie wniesie apelację od ogłos­zonego wyroku.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *