W okolicy Olsztynka znaleziono niewybuch

Policjanci z Komisariatu Policji w Olsztynku zabezpieczają miejsce znalezionego niewybuchu, na który natrafili pracownicy podczas wykonywania prac budowlanych na drodze między Wolą Rychnowską a Platynami (odcinek starej „siódemki”). 

Wczo­raj — 03.04.2018r. — po godzinie 18:00 dyżurny jed­nos­t­ki policji w Olsz­tynku otrzy­mał zgłosze­nie od pra­cown­ików budu­ją­cych drogę o znalezie­niu niewybuchu.

Na pamiątkę z okre­su II Wojny Świa­towej natknął się oper­a­tor kopar­ki pod­czas pra­cy wykopaliskowej, na starym odcinku dro­gi K-7 między Wolą Rych­nowską a Platy­na­mi.

Skierowany na miejsce zdarzenia pol­i­cyjny pirotech­nik potwierdz­ił, że znalezisko to częś­ciowo sko­rodowany pocisk artyleryjs­ki o dłu­goś­ci 90 cm i śred­ni­cy 20 cm.

Z ustaleń min­er­sko – pirotech­nicznych wyni­ka, że wykopa­ny pocisk jest zachowany w całoś­ci i posi­a­da zapal­nik oraz mate­ri­ał wybu­chowy podat­ny na eksplozję. Polic­jan­ci w miejs­cu znaleziska wyz­naczyli stre­fę bez­pieczną, której nikt z osób postron­nych nie może przekroczyć.

Znaleziony niewybuch zostanie zabrany przez 9 Warmiński Pułk Rozpoznawczy z Lidzbarka Warmińskiego, który zajmie się jego rozminowaniem.

Zespół Pra­sowy KMP Olsz­tyn

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *