Noe wybrany przez Boga. Nie było potopu łez!

Dla mnie miarą, czy warto było oglądać dany film jest fakt, czy uroniłem łezkę podczas jego projekcji. Nie jestem zawodowym krytykiem filmowym a człowiekiem, który chodzi do kina by coś przeżyć, by się wzruszyć.

Na film „Noe wybrany przez Boga” — reżyser Dar­ren Aronof­sky — poszedłem przede wszys­tkim dlat­ego, że będąc na filmie Kamie­nie na szaniec zobaczyłem zwias­tun tego fil­mu i chci­ałem się przekon­ać jak postęp tech­niczny wpłynął na pro­dukcję filmów katas­troficznych. Pamię­tam filmy z tego cyk­lu z lat 70 ubiegłego wieku, takie jak: Płoną­cy wieżowiec, Trage­dia Pose­j­dona, czy Trzęsie­nie zie­mi. Tech­ni­ka fil­mowa przez te min­ione 40 lat zro­biła kolos­al­ny postęp. Efekt 3D spraw­ił, że moim zdaniem, moż­na mówić o innej epoce kina. Postęp na miarę doda­nia dźwięku do niemej taśmy fil­mowej lub zas­tosowa­nia koloru.

Pod wzglę­dem tech­nicznym film „Noe wybrany przez Boga mnie nie zaw­iódł. Były bard­zo dobre efek­ty gdy zagroże­nie stawało się… realne. Bardziej śmiesznie niż groźnie wypadły „upadłe anioły”, które jak dla mnie za bard­zo przy­pom­i­nały… trans­formerów. Wiary­god­ny w roli Noe był Rus­sell Crowe. Lubię go od cza­su gdy zagrał Max­imusa w Glad­i­a­torze. Przeży­wałem jego rozter­ki — jako wybrań­ca Boga — razem z nim i moim zdaniem cały film to nie bib­li­j­na opowieść o potopie a his­to­ria człowieka roz­dartego, który musi pode­j­mować decyz­je deter­min­u­jące los: jego, rodziny… i całej ludzkoś­ci.

Proszę moich czytelników, by nie szli na ten film z nadzieją obejrzenia „prawdziwej” historii biblijnego potopu. Historia biblijna jest… nudna. Na filmie Noe wybrany przez Boga, widz się nie nudzi bo oprócz efektów specjalnych, są ludzkie historie. Jest czarny charakter, jest miłość, jest pasażer Arki na gapę, jest walka taka z areny gladiatorów, jest w końcu… przyroda z żywiołem. Ja na projekcji wzruszyłem się, i pojawiły się łezki w kąciku oka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *