Oczekiwania Polaków związane z wybuchem I wojny światowej

16 czerwca 2014 roku po raz pierwszy byłem uczestnikiem Rozmów o Ojczyźnie. Skorzystałem z zaproszenia Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz Komitetu Miejskiego Prawa i Sprawiedliwości, i przed godziną 18.00 dotarłem do sali konferencyjnej przy ul. Dąbrowszczaków 10 w Olsztynie, by wysłuchać odczytu Krzysztofa Marka Nowackiego.

Tem­atem odczy­tu był:

Wybuch I wojny światowej i oczekiwania Polaków z nim związane.

Jako wyk­sz­tał­cony oby­wa­tel RP i człowiek intere­su­ją­cy się his­torią, miałem jakieś tam poję­cie o tema­cie. Dlat­ego mogę stwierdz­ić, że zawartość mery­to­rycz­na odczy­tu, niczym mnie nie zaskoczyła.

Krzysztof Marek Nowac­ki — ze swadą pasjona­ta — przy­pom­ni­ał okolicznoś­ci wybuchu I wojny świa­towej i oczeki­wa­nia oraz rzeczy­wiste postawy Polaków, wobec tych his­to­rycznych wydarzeń. Fak­ty i hipotezy były poparte dosyć ciekawy­mi fotografi­a­mi.

Dla mnie naj­ciekawszą infor­ma­cją, którą wyniosłem z całego wykładu była teo­ria, której doty­chczas nie znałem.

Część historyków, szczególnie tych z zachodu traktuje I i II wojnę światową jako jedną wojnę, która toczyła się od 1914 do 1945 roku, z 20 letnim rozejmem / okresem pokoju!

To uzmysłow­iło mi, z jak różnych punk­tów widzenia i z jak różnym pode­jś­ciem, moż­na anal­i­zować takie wydarzenia. Ja przez kilka­naś­cie lat zdoby­wa­nia wiedzy, nigdy takiej teorii nie słysza­łem. Dzięku­ję panie Krzysztofie.

Dodatkowo dzięku­ję za mądre słowa kończące odczyt. Przyz­nam szcz­erze, że nie spodziewałem się takiej rozwa­gi — w tym miejs­cu — z ust dzi­ałacza PiS:

Pycha i pogarda kroczą przed upadkiem – co bardzo koreluje z moimi spostrzeżeniami dotyczącymi zachowania się prominentnych działaczy politycznych i kierownictwa służbowego wyższego stopnia w Policji. Dostrzegajmy w przeciwnikach przyszłych partnerów i biblijna mądrość / przestroga: Kto jest bez grzechu, niech pierwszy ciśnie kamień.

Oczekiwania Polaków związane z wybuchem wojny światowej między zaborcami musiały być duże, bo chodziło o… wolność, o powstanie z popiołów naszego państwa! Tylko trochę żal, że tak frapujący temat a frekwencja na odczycie… mizerna. Czy naprawdę tak mało mieszkańców Olsztyna jest ciekawych historii i aktywnych? Czy zawiodła reklama? Ja w każdym bądź razie piszę się na następny odczyt i zapraszam moich czytelników. Bądźcie aktywni i rozmawiajmy o Ojczyźnie!

 

2 myśli na temat “Oczekiwania Polaków związane z wybuchem I wojny światowej

  • 18 czerwca 2014 o 18:04
   Permalink

   Dzięku­ję! Pycha – to karłów zbun­towanych siła! Z. Krasińs­ki 🙂

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *