Oddajemy migrantom ziemię, o którą nasi przodkowie walczyli! Joanna Teglund

Dlaczego mało się mówi, że banderowcy przemycają broń do Polski? Banderowcy to piąta kolumna niemiecka… o tym się nie mówi!

Joan­na Teglund:

Boda­jże pan Gad­ows­ki o tym wspom­i­nał. Ja jestem zas­zokowana tym. Ja tego nie rozu­miem. 

To samo jest w Szwecji. Ofic­jal­nie wiado­mo, że ogromne iloś­ci broni z Bałkan, zostały prze­my­cone do Szwecji, i że imi­granci są uzbro­jeni po zęby, tak samo jak Szwedzi są uzbro­jeni po zęby.  

Dla mnie to jest naprawdę szok, kiedy odkryłam, że Pol­s­ka wpuś­ciła wiele mil­ionów Ukraińców, z który­mi mamy bard­zo bolesną his­torię, nieza­lec­zone rany. 

Ja to tak tłu­maczę ludziom, którzy mi cały czas tłu­maczą:

Oni przyjeżdżają do pracy, my ich potrzebujemy.

Więc ja się pytam: jak ty byś miała duży plac i przy­chodzi do ciebie sąsi­ad, i mówi: czy mogę się tutaj pobu­dować? Bo pani ma duży plac, pani go nie uży­wa.

Czy ty byś powiedzi­ała: no proszę bard­zo, buduj swój dom? To my robimy wobec Ukraińców, którzy się tutaj sprowadza­ją. 

My im oddajemy ziemię, o którą nasi przodkowie walczyli! 

Oni wal­czyli o każdą piędź zie­mi. Oni poświę­cali życie za Pol­skę, którą my tak… ot sobie… odd­a­je­my! Ja tego zupełnie nie mogę pojąć.

Nie mogę tego pojąć, że nie ma o tym żad­nej dyskusji pub­licznej. Ja się budzę codzi­en­nie rano i się nad tym zas­tanaw­iam. Dla mnie jest to zupełnie niezrozu­mi­ałe.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *