Odpowiedź Grzymowicza warta towarzysza! Antoni Górski

Po pięćdziesięciu jeden dniach otrzymałem odpowiedź ( cz. Icz. II) od Prezydenta Olsztyna na mój wniosek z listopada 2018 roku. Jak zwykle i w tym przypadku Prezydent Grzymowicz kluczy, posługuje się ogólnikami i odpowiada wymijająco. No… ale cóż?! Takiego mamy Prezydenta i oprócz ciągłego dobijania się bez rezultatu o to samo, nie pozostaje mi nic innego?!

Charak­terysty­czne, że tak wyso­ki rangą urzęd­nik, który nie chce nic zro­bić w zakre­sie pozby­cia się „szu­bi­enic” — do tej pory nie ujaw­nia prawdzi­wych powodów swo­jego niech­ciejst­wa — posuwa się do wykrętów, ogól­ników i nie odnosi się mery­to­rycznie.

Swo­je nier­o­bi­e­nie prz­erzu­ca nato­mi­ast na innych. W tym przy­pad­ku na MKiDN, Woje­w­odę, IPN, Wojew­ódzkiego Kon­ser­wa­to­ra, a nawet swoich współpra­cown­ików, koal­ic­jan­tów – Samorząd.

Jeśli ma takie metody to, w każdej dogod­nej chwili, za to co sam pop­su­je, albo nie dopa­trzy, zrzu­ci winę na innych — swoich współpra­cown­ików i pod­wład­nych.

Znamy to! To stara stal­i­nows­ka szkoła. Zro­bić bandytę oswo­bodzi­cielem a ucz­ci­wego win­nym. A w obec­nych cza­sach, w wol­nej Polsce, wykazać się szczegól­ną podłoś­cią i staw­iać przed sądem represjonowanego i tor­tur­owanego za cza­sów komu­niz­mu, za to że zniszczył przed­miot przestępst­wa, sowieck­ie ścier­wo – sym­bol total­i­taryz­mu.

Stańmy w obronie i wspier­a­jmy kolegów, Kałudz­ińskiego i Kozioła, pod­czas rozprawy sądowej w Sądzie Okrę­gowym, dnia 16.01.2019r. o godz. 13.00, sala 131.

Towarzysze w naszej Ojczyźnie od daw­na nie mają racji bytu. Niech pan w końcu, w pom­niku wznie­sionym z wdz­ięcznoś­ci Armii Czer­wonej, przes­tanie czcić zbrod­niczą for­ma­cję.

Jako od właś­ci­ciela szu­bi­enic to od pana przede wszys­tkim zależy pozby­cie się tego sowieck­iego ścier­wa. Pon­aw­iam więc wniosek, mając nadzieję, że w końcu odniesie skutek.

Antoni Górs­ki

 

 

2 myśli na temat “Odpowiedź Grzymowicza warta towarzysza! Antoni Górski

 • 17 stycznia 2019 o 17:50
  Permalink

  Nieu­dol­ność tego poli­ty­ka wciąż przy­czy­nia się do tego, że Bał­ty­c­ka w Olszynie całkowicie się zaty­ka. Były kwoty, pro­jek­ty, które już przepadły, bo ten, od którego to zależało jest podły i zajadły

  Odpowiedz
  • 17 stycznia 2019 o 20:57
   Permalink

   Dzięku­ję! Romualdzie… Grzy­mow­icz “podły i zajadły”? Sama Bał­ty­c­ka to ciut za mało… może jeszcze jakieś przykłady na podłość i zajadłość Prezy­den­ta? 😉

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *