Osrane gacie — wyrok Sądu Apelacyjnego. Cudu nad Białą nie było!

26 października jadąc do Białegostoku na publikację wyroku, liczyłem na cud nad Białą! Rozum mówił, że na sprawiedliwy wyrok mam 1% szansy! Tak wysoko,  jak w wyborach samorządowych oceniałem swoją szansę na uzyskanie mandatu radnego Rady Miasta Olsztyna. I gdybym zdał się tylko na rozum, to bym apelacji w ogóle nie składał. Serce mówiło, że mam 50% szansy na sukces. Naiwny chyba zostanę do końca życia.

Cudu nad Białą nie było! Okaza­ło się, że i w Białym­stoku sądzą także ludzie nadzwycza­jni, których odczu­cia pod­sąd­nego nie intere­su­ją.

Ich intere­su­ją tylko… konkre­ty, i to tylko takie, które są zgodne z wyrok­iem wydanym przez sąd niższej instancji.

Dużo mam uwag do ust­nych moty­wów takiego wyroku, ale o szczegółach będę pisał, gdy uzyskam wyrok z pisem­nym uza­sad­nie­niem.

Dlaczego prze­grałem sprawę Osrane gacie?

Dlat­ego, że nie stać mnie było na pro­fesjon­al­nego pełnomoc­ni­ka, a sąd swoim postanowie­niem o odrzuce­niu mojej proś­by, doprowadz­ił do pro­ce­sowej nierównoś­ci stron!

SSA Elżbieta Borowska:

Sąd Apela­cyjny podziela w całoś­ci ustal­e­nia sądu pier­wszej instancji

Sąd stoi na stanowisku, że w przy­pad­ku kiedy oso­bie w artykułach pra­sowych zarzu­ci się popełnie­nie przestępst­wa, to należy przeprowadz­ić tak zwany dowód prawdy. Czyli wykazać, że fak­ty­cznie oso­ba taka popełniła przestępst­wo…

Sąd pier­wszej instancji przeprowadz­ił postępowanie dowodowe i doszedł do przeko­na­nia, że pozwany nie sprostał temu ciężarowi, który na nim spoczy­wał. Czyli nie wykazał, że fak­ty­cznie powód jest przestępcą…

Cały wyrok biało­s­tock­iego Sądu Apela­cyjnego wraz z jego ust­ny­mi moty­wa­mi — do obe­jrzenia.

Mój dzisiejszy komentarz do wyroku SA w Białymstoku i ustnych jego motywów w sprawie Osrane gacie,  mogę ograniczyć do stwierdzenia: Olsztyn się nie poddaje! Olsztyn dąży ku Prawdzie na pohybel wszystkim urzędnikom — przestępcom w garniturach, mundurach czy togach!

 

 

2 myśli na temat “Osrane gacie — wyrok Sądu Apelacyjnego. Cudu nad Białą nie było!

  • 2 listopada 2018 o 19:39
   Permalink

   Dzięku­ję! Dokład­nie! Tego wyma­ga­ją pod­stawy higieny! 😉

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *