Pamiętajmy o Biało-Czerwonej!

W środę, 2 maja 2018 roku, w Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, członkowie Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz Forum Młodych PiS Olsztyn będą rozdawali biało-czerwone chorągiewki: około godziny 13:30 na Rynku w Olsztynku; około godziny 15:30 w Olsztynie: na Starówce i w centrum miasta.

Również w stol­i­cy Warmii i Mazur, o godzinie 17:00, planowane jest umieszcze­nie biało-czer­wonej chorąg­wi na budynku przy ul. Marii Zien­tary-Malewskiej 2, na którym w lutym 1945 roku gru­pa kole­jarzy wywiesiła pier­wszą pol­ską flagę – sym­bol doma­gania się niepodległoś­ci po 173 lat­ach niemieck­iej niewoli – w okupowanym jeszcze przez sowi­etów Olsz­tynie.

2 maja pamiętajmy o naszych symbolach narodowych!

Pamiętajmy o Biało-Czerwonej!

Wyraźmy naszą radość z wol­noś­ci oraz posi­ada­nia suw­eren­nej Ojczyzny, poprzez wywiesze­nie flag państ­wowych na naszych domach i mieszka­ni­ach!

Wyjdźmy na ulice naszego mias­ta z biało-czer­wony­mi chorągiewka­mi!

W imie­niu Orga­ni­za­torów – członków Ruchu Społecznego im. Prezy­den­ta RP Lecha Kaczyńskiego oraz Forum Młodych PiS Olsz­tyn – serdecznie zaprasza­my do wzię­cia udzi­ału w wymienionych wyżej wydarzeni­ach,

Marcin Domi­an  i Radosław Noj­man

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *