Partie unieważniają trójpodział władzy!

Bogdan Bachmura — prezes Fundacji Debata, jest także współautorem projektu zmian ustawy zasadniczej: Konstytucja na czasie, czas na Konstytucję.


Nieste­ty, spóźniłem się na debatę: Czy Polsce potrzeb­na jest nowa Kon­sty­tuc­ja? i dlat­ego nie nagrałem całej, wstęp­nej wypowiedzi Bog­dana Bach­mury.

Jed­nak zdążyłem na najważniejszą część wypowiedzi, gdy Bog­dan Bach­mu­ra mówił o… par­tyj­ni­actwie.

Znam pogląd Bog­dana Bach­mury na rolę par­tii w Polsce, co najm­niej od sierp­nia 2017 roku.

Pod­czas debaty: Czy OTAKE Polske wal­czyliśmy? Bog­dan Bach­mu­ra jed­noz­nacznie stwierdz­ił, że aby choć w częś­ci uzdrow­ić pol­s­ka demokrację należy przede wszys­tkim zlik­wid­ować par­tyj­ni­act­wo! 

Ponieważ moja opinia o obec­nym stanie pol­s­kich par­tii — od lewa do prawa — którą wyrażam już od kilku lat, jest w 100% zbież­na z tym, co mówi Bog­dan Bach­mu­ra, to już 2 wrześ­nia 2017 roku napisałem:

Zlikwidować partyjniactwo! Jestem za! Całym sercem i rozumem! Nie ma prawdziwej demokracji w systemie, w którym “ojciec chrzestny” decyduje kto zostanie “jedynką” na liście, i w ten sposób pozyskuje… wiernego żołnierza. Naród zamiast “posłańca” wybiera “strażnika”, który nie wie, co to dobro wspólne. Stoi na straży praw kolejnych partyjnych republik kolesiów, w zamian oczekując intratnej synekury.

I zda­nia nie zmieni­am. Par­tie poli­ty­czne…

To systemowy rak, który zaatakował najważniejsze instytucje państwa, przekształcając je w agendy własnych wpływów, a reprezentantów narodu w posłuszną obsługę urządzeń do głosowania.

-  cytat z Kon­sty­tuc­ja na cza­sie… 

Żeby Pol­s­ka weszła na drogę, która prowadz­ić będzie ku Prawdzie i dobru ogól­ne­mu, to należy z chorego orga­niz­mu — choć­by gorą­cym żelazem — wypal­ić tego raka!

Obe­jrzyj­cie poniższy filmik do koń­ca. Dla Bog­dana Bach­mury — kon­sty­tucjon­al­isty — ama­to­ra, odpowia­da kon­sty­tucjon­al­ista — zawodowiec Marcin Dąbrows­ki.

2 myśli na temat “Partie unieważniają trójpodział władzy!

 • 11 grudnia 2018 o 07:28
  Permalink

  Stanisław­ie a jak w tym widzisz par­tię Kuk­iza?

  Odpowiedz
  • 11 grudnia 2018 o 15:40
   Permalink

   Dzięku­ję! Przede wszys­tkim i… mimo wszys­tko to Kukiz15 nie jest par­tią. Przy­na­jm­niej w teorii… prak­ty­cznie postępowanie P. Kuk­iza niczym się nie różni od postępowa­nia innych “ojców chrzest­nych” swo­jej mafii przy usta­la­niu list wybor­czych! Szan­sę na “jedynkę” mają tylko “młodzi”, i którym gruc­zoł wydziela­ją­cy wazelinę dzi­ała od rana do wiec­zo­ra 😉

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *