Piknik Nauki i Sztuki na olsztyńskim Starym Mieście

Idąc dzisiaj na olsztyńskie Stare Miasto wcale nie wiedziałem, że trafię w ręce… studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego!

Po moim filmiku Juwe­na­lia — Kor­towia­da, takiego spotka­nia mogłem się ciut obaw­iać 😉

Okaza­ło się, że na rynku Starego Mias­ta zor­ga­ni­zowano Piknik Nau­ki i Sztu­ki, który zwieńczał obchody jubileuszu 15-lecia ist­nienia Uni­w­er­syte­tu Warmińsko-Mazurskiego.

Orga­ni­za­tora­mi byli: Biuro Mediów i Pro­mocji UWM, Biuro ds. Nau­ki oraz Aka­demick­ie Cen­trum Kul­tu­ry.

Pomysł i wyko­nanie na 5, w 5 stop­niowej skali ocen. Dodatkowo dopisała pogo­da i tylko trze­ba żałować, że chy­ba przez niezbyt skuteczną reklamę tego wydarzenia tłoku nie było!

Pode­jrze­wam, że olsz­ty­ni­a­cy w więk­szoś­ci wybrali łono natu­ry, a nie rozry­wkę jak by nie było… intelek­tu­al­ną.

Warsza­w­ia­cy w tym samym dniu tłum­nie podążali na Sta­dion Nar­o­dowy, by wziąć udzi­ał w 18 już Pikniku Naukowym.

Pro­ponu­ję by olsz­tyńs­ki Piknik Nau­ki i Sztu­ki stał się trady­cyjną, coroczną imprezą taką jak Kor­towia­da, a z pewnoś­cią frek­wenc­ja będzie ros­nąć.

Nie będę opisy­wał co widzi­ałem, czego słuchałem, co jadłem, w jakich zabawach i ekspery­men­tach brałem udzi­ał, bo to zobaczy­cie na filmie, który zamieszczam pod tym tek­stem. Nawet zostałem na moment… pro­fe­sorem!

Dzięku­ję pra­cown­ikom naukowym i stu­den­tom UWM za super imprezę i zachę­cam już ter­az olsz­ty­ni­aków, aby wzięli tłum­nie udzi­ał w Pikniku Nau­ki i Sztu­ki 2015. Naprawdę warto!

Uni­w­er­sytet Warmińsko-Mazurs­ki w ostat­nim rankingu uczel­ni wyższych w Polsce zajął 33 miejsce.

Z pewnoś­cią nie bra­no w nim pod uwagę urody stu­den­tek! Jak widać na filmie stu­den­t­ki mamy piękne i z pewnoś­cią UWM stanął­by na pudle w takiej klasy­fikacji!

Piknik Nauki i Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego A.D. 2014, to była impreza ze wszech miar udana. Gratuluję studenckiej braci za pomysł i wykonanie.

 

 

 

2 myśli na temat “Piknik Nauki i Sztuki na olsztyńskim Starym Mieście

 • 3 czerwca 2014 o 12:12
  Permalink

  Widzę, że lubisz ludzi. Szko­da, że nie wszyscy są tego war­ci.

  Odpowiedz
  • 3 czerwca 2014 o 12:21
   Permalink

   Dzięku­ję! Jestem optymistą i pozy­ty­wnie odnoszę się do świa­ta! Szko­da, że tylu ludzi jest… obo­jęt­nych! Nie to co TY! Poz­draw­iam.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *