Policjant brzydko się chwyta!

Jak Adam Kall stał się zbędny w Komendzie Głównej Policji, Marek Działoszyński skierował go na ciepłą posadkę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Z policjantem stało się tak, jak z politykiem. Kiedy Karol Karski stracił względy u ziomali, czyli warszawiaków, ponieważ przyniósł wstyd całej Polsce, rozbijając się po pijaku, meleksem po Cyprze, Jarosław Kaczyński przydzielił mu synekurę, w postaci europosła z Warmii, Mazur i Podlasia. Normalna praktyka w wolnej Polsce.

Szy­bko przekon­ałem się, że Adam Kall, ofi­cer Policji w stop­niu młod­szego inspek­to­ra, to zły logistyk, zły polic­jant, i co naj­gorsze zły człowiek. Nie będę tu przy­taczał szczegółów. Zain­tere­sowanych odsyłam do mojego wpisu: warsza­ws­ki burak. Zda­nia o nim nie zmieniłem nawet w obliczu grożącego mi wyroku w spraw­ie, którą mi wytoczył.

Mało tego. W Sądzie przekon­ałem się, że ten ofi­cer ma głębok­ie luki w fak­ty­cznym, a nie for­mal­nym wyk­sz­tałce­niu. Nie zna prawa, nie zna nawet swo­jego zakre­su obow­iązków. Szuka­jąc słowa, które go określa, przy­chodzi mi na myśl tylko jed­no. Moim zdaniem jest… tępy! W dwóch słowach to: ogranic­zony umysłowo!

Dlaczego? To też już pisałem. O psie Pawłowa.

Pies szybko się uczy odruchów warunkowych. Policjant Adam Kall nie!

To, że wniósł akt oskarże­nia mnie o pomówie­nie… rozu­mi­ałem. Posłuchał się rad­cy prawnego, który chci­ał odciąć mi drogę powro­tu do pra­cy. Wpuś­cili go w szam­bo, z którego już nie wypłynął. Tyle wsty­du, co się nabrał Adam Kall na pro­ce­sie, to niko­mu nie życzę 😉

Później okaza­ło się, że szam­bo to środowisko, w którym Adam Kall czu­je się jak ryba w wodzie. Dalej mieszał. Oskarżył jed­nego z czytel­ników blogu o pomówie­nie. Tu proku­ra­tor mnie wyręczył, umarza­jąc postępowanie, z uwa­gi na zachodzące pode­jrze­nie, że Adam Kall chce poz­nać dane osobowe mojego czytel­ni­ka, nie w celu ochrony swo­jego dobrego imienia (bo już to dobro stracił), a jedynie dla zem­szczenia się na moim komen­ta­torze, który mógł być także funkcjonar­iuszem z KWP w Olsz­tynie.

Myślałem, że te dwie sprawy nauczą Adama Kall, że ze Stanisławem Olsz­tynem nie warto zadzier­ać. Guzik praw­da! Tępota tego ofi­cera… nie ma dna! Dzisi­aj byłem na przesłucha­niu w Komendzie Miejskiej Policji w Olsz­tynie w charak­terze świad­ka. To tak na razie 😉 Jak Adam Kall ustawi sprawę po swo­je­mu, to pewnie za jak­iś czas pojaw­ię się w Sądzie jako oskarżony. Piszę szcz­erze. Chęt­nie tam się pojaw­ię, by znowu móc udowod­nić, jakim złym człowiekiem jest Adam Kall. Jedynie proku­ra­tor może mi w tym przeszkodz­ić, i odmówić Adamowi Kall wszczę­cia śledzt­wa lub umorzyć postępowanie.

Ale do mer­i­tum. Adam Kall złożył zaw­iadomie­nie o popełnie­niu przestępst­wa na blogu Ku Prawdzie i w Radiu Olsz­tyn, poprzez ujawnie­nie infor­ma­cji z pro­ce­su o pomówie­nie, który toczył się z wyłącze­niem jawnoś­ci. Artykuł 241 Kodek­su Karnego. Oczy­wiś­cie nie podam ter­az żad­nych infor­ma­cji z tego postępowa­nia przy­go­towaw­czego, bo to jest także zabro­nione art. 241!

No cóż. Będzie się działo. Może nauczę tego tępaka, co to jest opinia publiczna, co to jest dobro społeczne, co to jest “czwarta władza” 😉 Policjant brzydko się chwyta! Służb specjalnych będących na jego usługach nie liczę. A tak na marginesie… Jarku, jak ci się czyta moje tępe teksty? Rozumiem… służba nie drużba. No i kilka słów do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie Tomasza Klimka. Panie Komendancie, zrób pan dobrą zmianę na stanowisku swojego zastępcy — logistyka, bo inaczej wkrótce jego podwładni zaczną masowo chorować! Jedni od smrodu, drudzy od bólu brzucha… ze śmiechu 😉

A pamięta­cie tę piosenkę Artu­ra Andrusa? Piłem w Kalle, spałem w Pile? Posłucha­j­cie… ku prawdzie 😉

 

 

 

Jedna myśl na temat “Policjant brzydko się chwyta!

  • 20 września 2016 o 15:37
    Permalink

    Dzięku­ję! Usłysza­łem dzisi­aj rano i już piszę wpis o tej patologii 😉 Ale dzięku­ję za… czu­jność… ku prawdzie!

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *