Polska polityka wschodnia — Selim Chazbijewicz

Prof. Selim Chazbijewicz — po raz kolejny — wystąpił z pogadanką w ramach cyklu Rozmowy o Ojczyźnie. Tym razem tematem wystąpienia profesora była: polska polityka wschodnia.

Pol­s­ka poli­ty­ka wschod­nia — to tem­aty­ka, którą Selim Chazbi­jew­icz bada od lat, i zna ją od pod­szew­ki. Godzin­na pogadan­ka nie znudz­iła słuchaczy, ponieważ pro­fe­sor mówił bez zaglą­da­nia w notat­ki, i nie przed­staw­iał gen­er­al­nie fak­tów, a zarysował prob­lem swoi­mi słowa­mi. W rys his­to­ryczny wplótł ciekawe, niez­nane mi doty­chczas infor­ma­c­je, o pol­s­kich dzi­ałaczach na wschodzie.

Pro­fe­sor omówił także aktu­al­ną pol­ską poli­tykę wobec kra­jów Wschodu. Pogadan­ka była także ciekawa, zważy­wszy na fakt, że wkrótce Selim Chazbi­jew­icz otrzy­ma nom­i­nację na ambasado­ra w Kazach­stanie. Już ter­az mogę napisać, że Selim Chazbi­jew­icz na tym stanowisku to… właś­ci­wa oso­ba. Zna kul­turę i men­tal­ność ludzi Wschodu, jak mało kto w Polsce.

Polecam odsłuchanie godzinnej pogadanki prof. Selima Chazbijewicza, na temat: polska polityka wschodnia. Profesor mówił o Piłsudskim, Becku, Adamie Mickiewiczu, Aleksandrze I, Piotrze Wielkim, Józefie Sękowskim, Aleksandrze Chodźko, Janie Damasceńskim, Naserze, i wielu innych, a także o… napletku wieloryba!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *