Pomożecie?

Kochani Czytelnicy!

Ten zwrot to nie kur­tu­az­ja, czy chęć przy­podoba­nia się komukol­wiek. Bez Was, bez Waszego wirtu­al­nego wspar­cia blog  KU PRAWDZIEktóry prowadzę od 1 mar­ca 2014 roku, już był­by martwy.

10 sty­cz­nia 2016 r. — licznik odsłon przekroczył 300 tysię­cy, a we wrześniu 2016 pękł pier­wszy mil­ion! To cud! Cud, który natch­nął mnie odwagą, aby zwró­cić się do Was o realne wspar­cie.

ku-prawdzie-na-102
09.2016 r. Ku Prawdzie na 102! Dzięku­ję!

Rok 2015 zakończył się moim wielkim tryum­fem, w drodze ku PRAWDZIE, w wyjaś­ni­a­n­iu okolicznoś­ci pozbaw­ienia mnie pra­cy.

Sam, uzbro­jony tylko w PRAWDĘ, stoczyłem zwycięs­ki bój z ofi­cerem policji Adamem Kall, który wspier­any był przez adwoka­ta i rad­ców prawnych KWP w Olsz­tynie.

Dodatkowo, dzię­ki temu pro­ce­sowi uzyskałem dostęp do doku­men­tu, który jest dowo­dem, że zostałem zwol­niony z pra­cy w Policji wskutek przestępst­wa.

Nie zasyp­i­am gruszek w popiele. Urzęd­ni­cy piszą notat­ki służbowe, piszą raporty, na pod­staw­ie których, pra­co­daw­cy pozbaw­ia­ją pra­cy ucz­ci­wych ludzi. 

Uchodzi im to na sucho, ponieważ tak jak to było i w moim przy­pad­ku, ofi­ara spisku, nawet nie wie, za co fak­ty­cznie została zwol­niona.

Zwracam się do Was — moich sympatyków — którzy wiernie mi kibicują, w drodze ku PRAWDZIE

Jeżeli jesteś człowiekiem, który chce dobrowol­nie wesprzeć wolne słowo i moją walkę o PRAWDĘ, oraz pomóc mi w roz­wo­ju blogu, proszę o wpłaty na podane poniżej kon­ta bankowe.

Każ­da wpła­cona złotówka, będzie dla mnie dowo­dem na to, że w drodze ku PRAWDZIE mam real­nego, konkret­nego sym­pa­ty­ka, czy wręcz współ­to­warzysza wal­ki.

Wpłaty przez­naczę na rozwój blogu. I Have a Dream!  Chcę, aby ta moja spon­tan­icz­na i ama­tors­ka inic­jaty­wa, prze­rodz­iła się w pro­fesjon­alne cza­sopis­mo, które będzie mogło poma­gać Wam.

Wspomożecie? Proszę nawet o symboliczne wpłaty. 1 zł - będzie złotym serduszkiem, niosącym ku mnie potężną dawkę moralnego wsparcia.

Jeżeli Two­ja sytu­ac­ja mate­ri­al­na jest taka, że możesz od cza­su do cza­su, zain­west­ować w moje pisanie, to zapew­ni­am, że odwdz­ięczę się Ci tek­sta­mi prawdzi­wy­mi.

Każdego wspier­a­jącego uhonoru­ję, upub­licz­ni­a­jąc tu na blogu, te jego dane, które poda w tytule przelewu. Jeżeli ktoś tego sobie nie życzy, to w tytule przelewu proszę wpisać dodatkowo: ku prawdzie lub wspo­może­nie. To będzie oznaczać, że wszys­tkie podane dane, są przez­nac­zone tylko do mojej wiado­moś­ci.

Jeżeli dokon­ałeś wpłaty, a w ciągu tygod­nia od zlece­nia przelewu, wpła­cona kwo­ta nie pojaw­iła się na wykazie wpłat, lub masz inne wąt­pli­woś­ci — co do przelewu, i nie tylko — to proszę o kon­takt na adres: olsztynkuprawdzie@gmail.com

Przelew złotówkowy — Odbiorca: Stanisław Olsztyn Alior Bank

79 1060 0076 0000 3080 0168 6327

Przelew dewizowy lub spoza Polski: 

PL 84 1060 0076  0000 3400 0290 7931

SWIFT ALBPPLPW

Z serca dziękuję wszystkim wspierającym Ku Prawdzie!

 

DATA IMIĘ I NAZWISKO MIEJSCOWOŚĆ WSPARCIE
Razem 2016 r. 135 zł
Razem 2017 r. 1.600 zł
Razem 2018 r.  1.250 zł
2019 r.  
10.01.2019 KU PRAWDZIE KU PRAWDZIE 50 zł

14.03.2016 r. — jest pierwsze złote serduszko ku prawdzie. Naprawdę, te 15 zł dla mnie są warte stukrotnie! Dziękuję z całego serca Tobie darczyńco. To kolejne potwierdzenie, że postępuję słusznie, i że trwam na drodze ku Prawdzie. Wierzyłem… i zostałem nagrodzony!

o1.10.2016 r. — jest drugie złote serduszko ku Prawdzie. To miłe, że pamiętają o mnie koledzy z rodzinnych stron! Pozdrawiam 😉

24.10.2016 r. — całe podium złotych serduszek już zajęte. Dziękuję szczególnie serdecznie za wsparcie z Rzeszowa — przypominam czytelnikom blogu, że z Rzeszowszczyzny - pięknej krainy — pochodzi Józef Gdański, były Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, który w Sądzie Pracy powiedział, że garnizon warmińsko-mazurski to… “dziadowski” garnizon! Podwładni za taką prawdomówność generała, odwdzięczyli się pożegnaniem w stylu Ojca Narodu: Brawom nie było końca!

07.11.2016 r. — pojawiło się złote serduszko przebijające realną wartością te serduszka z “pudła”! Dziękuję bardzo! Jeszcze kilka wpłat i będę mógł zakupić na raty kamerę, która znacznie poprawi jakość moich filmowych relacji 😉

16.12.2016 r. — piszę szczerze, 50 zł od człowieka, którego ja sam bym chętnie wsparł, gdybym pracował… przywraca mi wiarę w ludzi! W masie tych, co widzą tylko czubek swojego nosa, spotkałem w Olsztynie parę osób, które wiedzą, co to jest dobro wspólne, interes społeczny i solidarność w… kłopotach. Tobie darczyńco, obiecuję, że jak tylko wrócę do pracy lub uzyskam odszkodowanie za bezpodstawne i bezprawne zwolnienie, to odwdzięczę się… w dwójnasób 😉

11.01.2017 r. — Nowy Rok na bogato! ZŁOTE SERDUSZKO X 100 — Dziękuję Ci Darczyńco x 100 😉 Wszystkiego najlepszego a w szczególności zdrowia!

20.01.2017 r. — Stokrotne podziękowania za kolejne, drugie w tym miesiącu i roku 2017 ZŁOTE SERDUSZKO X 100! Jeżeli kiedykolwiek Czytelniku będziesz miał ochotę na przedstawienie — na moim blogu — swojej prawdy o czymkolwiek, to proszę o sygnał, a pojawię się pod wskazanym w przelewie adresem 😉

10.02.2017 r. — Gdybym miał pewność, że będę wspomagany przez cały rok 2017, tak jak to było w styczniu, to już jutro bym zakupił półprofesjonalną kamerę — na raty oczywiście. Serdecznie dziękuję wspomagającemu za kolejne ZŁOTE SERDUSZKO X 100!

20.02.2017 r. — Dotychczas myślałem, że jednorazowe wsparcie od kogokolwiek z Was w wysokości 100 zł, to szczyt życzliwości ludzkiej, na jaki mogłem liczyć. A tu proszę. Sprawdzam dzisiaj konto i oczom nie wierzę. Jest ZŁOTE SERDUSZKO X 200! I to od człowieka, którego na oczy nie widziałem. To wsparcie wzmacnia moją wiarę w… siebie, i w mieszkańców Olsztyna. Coraz realniejsza staje się perspektywa, że wkrótce moje filmowe i dźwiękowe relacje, będą robione na sprzęcie dużo lepszej klasy. I proszę się nie sugerować wysokością ostatniego wsparcia. Dalej będę wdzięczny — równie szczerze — za każdą złotówkę!

20.03.2017 r. — A już się bałem, że “stałe” wspomożenie zniknie 😉 Dziękuję i pozdrawiam!

12.04.2017 r. — Dziękuję za ZŁOTE JAJECZKO! 🙂

11.05.2017 r. — Witam w gronie pomagających mi w drodze ku prawdzie, nowego współtowarzysza walki. Zapewniam Ciebie, że o Polskę bez “k… i złodziei” będę walczył do końca mojego życia 😉 Dziękuję za  ZŁOTE SERDUSZKO X 100!

15.05.2017 r. — Tak trzymać! W walce z Paździochami każdy pieniądz wart góry złota 😉 Dziękuję za ZŁOTE SERDUSZKO X 100!

14.06.2017 r. — Gdybym nie znał członków stowarzyszenia Chrześcijańska Wspólnota Samorządowa, to wspomożenie w wysokości 500 ZŁOTYCH SERDUSZEK uznałbym za cud! Ponieważ obserwuję i relacjonuję życie społeczno-polityczne — ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Olsztynie — od ponad 3 lat, a działalność ChWS od ponad roku, to takie niespodziewane wspomożenie niezależnego dziennikarza uznaję za super surprise! 😉 Dziękuję koledzy społecznicy! Tu taka moja refleksja: gdy zostałem wyrzucony z pracy w KWP w Olsztynie, docierały do mnie słowa poparcia i zapewnienia udzielenia pomocy od wielu byłych “kolegów” i współpracowników. Do dzisiaj nie wpłynęło na konto ani jedno serduszko od tych, o których prawa i interes podjąłem walkę i walczę nadal. A Związki Zawodowe uspokoiły swoje sumienie… pomocą prawną… do czasu 😉 Dziękuję!

22.06.2017 r. — Przy Twojej stałości Darczyńco, nie muszę obawiać się o spłatę raty, dlatego rozpoczynam poszukiwanie dobrego sprzętu. Zacznę od profesjonalnego mikrofonu. 100 x Dziękuję!

20.07.2017 r. — Trwamy w walce o Polskę bez k… i złodziei. Super! Dziękuję x 100 😆 

02.03.2018 r. — Już wątpiłem, że znajdzie się człowiek, który wesprze dziennikarza… prawdziwego  😛  Dziękuję za podtrzymanie wiary!

09.03.2018 r. — Jest już wiara, że moja praca nie trafia w próżnię! Dziękuję x 100 😆 

26.03.2018 r. — Bardzo miły i niespodziewany… zajączek! Dziękuję x 50  😆  

10.04.2018 r. —  Oby całe lato tak grzało — przynajmniej — jak dzisiaj  😆 Dziękuję x 100 😆 

10.05.2018 r. —  Maj… gorący! Dziękuję x 100 😆 

11.06.2018 r. —  Oj grzeje, grzeje! Dziękuję x 50 😆 

09.07.2018 r. —  Witam nowego Czytelnika dążącego Ku Prawdzie! Dziękuję x 100 😆 

10.07.2018 r. —  Równie z głębi serca dziękuję Czytelnikowi, który nie ustaje we wspieraniu niezależnego dziennikarza. Dziękuję x 50 😆

12.07.2018 r. — Trwamy w walce o Polskę bez k… i złodziei, i KU PAMIĘCI. Super! Dziękuję x 100 😆

10.08.2018 r. —  Lato zaje… fajne! Dziękuję x 50 😆 

04.09.2018 r. — Ku Chwale Ojczyzny! Dziękuję x 100 😆

10.09.2018 r. —  Się powtórzę: lato zaje… fajne! Dziękuję x 50 😆 

20.09.2018 r. — Życzę powodzenia w wyborach! Dziękuję x 50 😆

10.10.2018 r. — Lato w tym roku trwa… trwa… i niech trwa jak najdłużej! Dziękuję x 50 😆

09.11.2018 r. — Dziękuję bardzo za… wytrwałość x 50 😆

07.12.2018 r. — Witam na pokładzie “Ku Prawdzie” Ślązaka! Dziękuję x 100 😆

10.12.2018 r. — Dziękuję bardzo za… wytrwałość x 50 😆 WSZYSTKIEGO DOBREGO NA NOWY ROK! 

10.01.2019 r. — Życzę aby Tobie rok 2019 przyniósł więcej radości niż ten mijający! Dziękuję x 50 😆