Poznajesz tę kobietę?

Poznajesz tę kobietę? Pomóż policji ustalić jej tożsamość. Policja prosi o pomoc w ustaleniu tożsamości kobiety, którą 3 września o godzinie 08:00 funkcjonariusze znaleźli na krajowej „szesnastce” na wysokości Barczewa.

Kobi­eta nie miała przy sobie żad­nych doku­men­tów, nie jest też  w stanie powiedzieć skąd się wzięła w tym rejonie oraz dokąd zamierza­ła pójść. Każdy, kto może posi­adać jakiekol­wiek infor­ma­c­je na tem­at tożsamoś­ci kobi­ety pros­zony jest o jak najszyb­szy kon­takt z najbliższą jed­nos­tką policji.

Kobi­eta z praw­dopodob­nym zaburzeni­a­mi pamię­ci jest w wieku około 35 lat, ma około 165 cm wzros­tu, twarz pociągła, włosy proste koloru ciem­ny blond sple­cione w kucyk. Ma przy sobie oku­lary korek­cyjne z czer­wony­mi oprawka­mi. Schlud­nie ubrana w szarą rozpinaną bluzę z kap­turem, spod­nie jean­sowe koloru grana­towego, buty wiązane koloru niebieskiego.

Kobi­eta ma przy sobie jedynie drew­ni­any różaniec i zaw­ies­zony na szyi sre­brny łań­cuszek.

Oso­by, które rozpoz­na­ją kobi­etę pros­zone są o pil­ny kon­takt z Komendą Miejską Policji w Olsz­tynie – oso­biś­cie przy ul. Par­tyzan­tów 23 lub pod nr tel. 601 457 510 / 0 (89) 522 34 24. Infor­ma­c­je moż­na również wysyłać mailowo na adres:prasowy@olsztyn.ol.policja.gov.pl 

Tekst: KMP Olsz­tyn — rp

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *