Prezes Jerzy Okulicz się pyta Stanisława Olsztyna — kandydata na radnego

Wybory samorządowe już niedługo. Za niecałe dwa tygodnie mieszkańcy Olsztyna zdecydują, który z kandydatów otrzyma od nich mandat radnego Rady Miasta Olsztyna.

Z chwilą, gdy zostałem kandy­datem na rad­nego Rady Mias­ta Olsz­ty­na z listy Kukiz’15, mogłem się spodziewać różnych ciekawych wydarzeń.

W najdzi­wniejszych majakach nie przy­puszcza­łem, że napisze do mnie prezes Jerzy Okulicz — prezes zarzą­du Olsz­tyńskiej Spółdziel­ni Mieszkan­iowej!

Otwier­am dzisi­aj pocztę i odczy­tu­ję wiado­mość:

W załączniku przesyłam, skan pisma z Olsztyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie pytań do kandydatów na radnych z KWW Kukiz’15. Odpowiedzi na pytania proszę przesłać do 12.10.2018 na adres e-mail: sekretariat@osm.olsztyn.pl

Przeczy­tałem pis­mo i dopadły mnie skur­cze przepony, które określa się napa­dem śmiechu!

Ter­az nie będę wchodz­ił w szczegóły moich kon­tak­tów z preze­sem Jerzym Okuliczem. Blisko dwa tygod­nie temu, to ja chci­ałem spotkać się z jaśnie wiel­możnym preze­sem Jerzym Okuliczem i zadać mu kil­ka pytań.

Chci­ałem się spotkać — we czwartek — jako dzi­en­nikarz w spraw­ie życia i zdrowia 7 tysię­cy mieszkańców Pod­grodzia, którego ja też jestem mieszkańcem.

Czym to się skończyło? Szczegółowo opiszę… później. Poniżej zamieszczam roz­mowę z sekre­tarką — body­guar­dem — każdego preze­sa.

Prezes Jerzy Okulicz się pyta! Kandydat na radnego Rady Miasta Stanisław Olsztyn z listy Kukiz’15, z pewnością odpowie na wszystkie pytania troskliwego prezesa zarządu OSM.

Przy­pom­i­nam, że Jerzy Okulicz już w 2016 roku życzył mi cier­pli­wego i wytr­wałego podąża­nia… ku prawdzie!

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *