Mistrzowski sezon polskiej drużyny skoczków narciarskich!

Kto interesuje się sportem, to już wczoraj był pewien, że dzisiaj drużyna polskich skoczków narciarskich odbierze Puchar Narodów za sezon 2016/2017. 

Puchar Nar­o­dów w skokach nar­cia­rs­kich pol­s­ka druży­na zdoby­wa po raz pier­wszy. Przy­pom­i­nam, że niedawno, także po raz pier­wszy w his­torii, Pola­cy zostali Mis­trza­mi Świa­ta w Lahti. Że byliśmy najrówniej skaczącą drużyną — w tym sezonie — zaświad­cza gen­er­al­na klasy­fikac­ja:

 1. POLSKA – 5833 pkt 2. Austria – 5586 pkt 3. Niemcy – 5513 pkt 4. Norwegia – 4415 pkt 5. Słowenia – 3713 pkt  6. Japonia – 1555 pkt 7. Czechy – 1029 pkt 8. Rosja – 741 pkt.

Nie bez znaczenia dla oce­ny postawy całej drużyny skoczków jest fakt, że w tym sezonie, pol­s­ka druży­na ani razu nie znalazła się poza podi­um we wszys­t­kich drużynowych konkur­sach. To w his­torii skoków nar­cia­rs­kich zdarza się dopiero po raz dru­gi. Doty­chczas tak reg­u­larni byli tylko Aus­tri­a­cy.

Daw­id Kubac­ki, Piotr Żyła, Maciej Kot i Kamil Stoch — to jeszcze nie dzi­ad­kowie skoczni, a zawod­ni­cy którzy chcą odnosić sukcesy. Ste­fan Horn­gach­er natch­nął ich wiarą, że warto dalej pra­cow­ać z myślą o sukce­sach w przyszłorocznych Igrzyskach Olimpi­js­kich, indy­wid­u­al­nych i drużynowych. I z tą nadzieją, żeg­nam sezon zimowy na skocz­ni­ach nar­cia­rs­kich.

Gratuluję pięknego — mistrzowskiego sezonu całej drużynie. A podwójny sukces w Turnieju Czterech Skoczni sprawił, że teraz pozostaję przy życiu z nadzieją, że jeszcze doczekam chwili, gdy na podium, w którymś Pucharze Świata, czy na mistrzostwach stanie… trójka Polaków! Czego Im, Wam i sobie życzę jak najbardziej szczerze! 😉

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *