Od wejścia do ue nastąpił rabunek Polski!

Dr Rafał Brzeski odpowiedział na pytanie słuchacza wykładu Kontrwywiad obywatelski: czy dobrze rozumuję… czy od momentu jak weszliśmy do Unii … nastąpiła wojna ekonomiczna Niemców w stosunku do Polski?

Rafał Brzes­ki: … nastąpił rabunek…  ten rabunek został podzielony i opra­cow­any i rozdzielony między różne kra­je… jak jest z super­mar­ke­ta­mi… niemieck­ie i fran­cuskie… jed­na Biedron­ka por­tu­gal­s­ka się wdarła…  a prasa jest niemiec­ka… wyty­czne oper­grup­pen­fuhrera on zale­cał… żeby będące niemiecką włas­noś­cią lub zna­j­du­jące się pod niemiecką kon­trolą gaze­ty mag­a­zyny i stac­je radiowe szerzyły pro­pa­gandę i wywoły­wały rozłamy w nar­o­dach świa­ta… chwal­ić Boga 1944 rok…   

…to że nie ma mediów to se moż­na znakomi­cie zastąpić inter­netem… nie ma żad­nego prze­ci­wwskaza­nia żeby zro­bić por­tal… o pol­s­kich sukce­sach… pol­s­kich wynalaz­cach… skąd się wzięły kocie ocz­ka na asfal­cie… czyj to pomysł… to jest wynalazek sierżan­ta z grupy trans­portowej z dywiz­ji gen­er­ała Macz­ka… on jeźdz­ił się napić do pubu w Szkocji… w Szkocji są bard­zo wąskie dro­gi i kupa mgieł… jak on napi­ty wracał do bazy trans­portowej żeby nie wle­cieć z tej dro­gi do rowu… w związku z czym tłukł butel­ki… den­ka od butelek ustaw­iał wzdłuż dro­gi po obu stronach… i wtedy w reflek­torach widzi­ał… to jest pol­s­ki wynalazek.

Dr Rafał Brzeski stwierdził zdecydowanie: z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej, nastąpił rabunek Polski, naszego narodowego majątku. Jako przykład przywołał sytuację w handlu i supermarkety. Obecną sytuację na rynku wydawniczym gazet w Polsce, skomentował przywołaniem zadań jakie miały do realizacji niemieckie media w 1944 roku. Wywoływać rozłamy w narodach świata! Tryumf pogrobowy ideologii hitlerowskiej?!

 

źródło: facebook
źródło: face­book
Ku Prawdzie! Dziękuję! Wiele jest w Polsce tematów smutnych ale prawdziwych 😉 Niestety!
źródło: facebook
źródło: face­book
Ku Prawdzie: Dziękuję! To już kiedyś słyszałem: wiwat kooperacja! Skończyło się… buntem społeczeństwa  😎
źródło: facebook
źródło: face­book
Ku Prawdzie: Dziękuję! A masz propozycję, gdzie nie ma… bagna? 😉
lucyna-borowiecka
źródło: face­book
Ku Prawdzie: Dziękuję! Genialne: wystarczy odrobina rozsądku… żeby dużo wiedzieć 😉
źródło: facebook
źródło: face­book
Ku Prawdzie: Dziękuję! Żydy, Niemcy, Ukraińcy, Ruscy i inna swołocz… wszyscy sieją zamęt, a my Polacy kochamy się jak… bliźniacy syjamscy 😉
alina-bala
źródło: face­book
adam-szutenberg
źródło: face­book
krzysztof-ciupak
źródło: face­book
źródło: facebook
źródło: face­book
Ku Prawdzie: Dziękuję! Jak ludziom brakuje merytorycznych argumentów i intelektu, to przechodzą do ataku na autora wypowiedzi. Wyszydzają i obrzucają epitetami myśląc, że są tacy… cool 😉 Żal…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *