Rap to moja pasja i narzędzie! Basti

O Bastim pisałem już 3 lata temu z okazji wyborów parlamentarnych. Utwór Mam dość! bardzo dobrze oddawał — chyba nie tylko moje — ówczesne spojrzenie na… polską politykę.

His­to­ria zatoczyła koło i po tych 3 lat­ach w Olsz­tynku — 19 sty­cz­nia 2018 roku — znów krzy­cza­łem z Bas­tim Mam już dość! 

Kon­cert Bastiego w Olsz­tynku zapełnił fana­mi artysty salę kina Grun­wald… po brze­gi.  Pomi­mo perypetii orga­ni­za­torów z real­iza­cją umowy na wyna­ję­cie sali, kon­cert doszedł do skutku i przez godz­inę z hakiem, moż­na było pobaw­ić się przy rapowych ryt­mach.

Basti był przez­iębiony, ale wraz z Klipo dał radę! Reper­tu­ar pochodz­ił z pły­ty Mowa nien­aw­iś­ci i przy­byłym na kon­cert fanom, był doskonale znany. Wielokrot­nie pub­liczność skandowała niek­tóre frag­men­ty utworów wraz z rap­era­mi.

Kon­cert zakńczyło gromkie Sto lat! dla… Daw­i­da Mis­zcza­ka, który był spir­i­tus movens tego wydarzenia i 19 sty­cz­nia obchodz­ił urodziny.

Po kon­cer­cie Basti odpowiedzi­ał na moje pytanie: jaka jest Two­ja praw­da o muzyce, którą tworzysz?

Odpowiedź Bastiego moż­na skró­cić do stwierdzenia:

Rap to moja pasja i narzędzie do przekazywania — przede wszystkim młodzieży — naszej tożsamości, historii, wspaniałych momentów z historii Polski. To moja kontra antywartościom, którymi obecnie bombardowana jest młodzież!

Całą odpowiedź i krótką relację z kon­cer­tu może­cie obe­jrzeć na załąc­zonym filmie.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *