Relikt tej “gwiazdy” jest nie do zniesienia dla Olsztyna! C. J. Małkowski

7 października 2018 r. — w samo południe — na olsztyńskim Starym Mieście, odbył się mityng wyborczy Komitetu Wyborczego Czesława Jerzego Małkowskiego. Po prezentacji całej drużyny, w której prym wiodą kobiety — wcale to mnie nie zdziwiło — można było zadawać pytania kandydatowi na Prezydenta Olsztyna. 

Ku Prawdzie: Panie Prezydencie, jakie jest Pańskie stanowisko w sprawie Pomnika Wdzięczności dla Armii Czerwonej i tej przestrzeni?

Czesław Jerzy Małkows­ki:

Przestrzeń jest bard­zo ciekawa. Dobre pytanie! Dzięku­ję za nie. Dzisi­aj — jak pan wie — bard­zo częs­to argu­men­ty, które są za tym, żeby nie przenosić go, nie roz­bier­ać, są takie, że on wkom­ponowu­je się w przestrzeń.

To mam pytanie - chy­ba C. J. Małkows­ki tu ciut się prze­języ­czył, praw­dopodob­nie chodz­iło o… propozy­cję: Posadźmy mądrych architek­tów, urban­istów, którzy stworzą coś, co się jeszcze lep­iej wkom­ponu­je się w przestrzeń! Naprawdę moż­na to zro­bić.

Uważam — jako his­to­ryk — że relikt tej aku­rat “gwiazdy” jest nie do zniesienia dla Olsz­ty­na. Trze­ba z tym skończyć! Ja wiem, że narażam się niek­tórym. Ale czas spo­jrzeć prawdzie w oczy! His­to­ria nie może być wyz­nacznikiem przyszłoś­ci! 

Relikt tej “gwiazdy” jest nie do zniesienia dla Olsztyna! Przyznaję z ręką na sercu. Taką odpowiedzią Czesław Jerzy Małkowski zaskoczył mnie w 100%! Były komuch, a potrafi spojrzeć prawdzie w oczy… tej prawdzie!  😆

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *