#dodaj1 rodzina zaprzyjaźniona — Michał z Olsztyna

1 czerwca 2017 r. na moje pytanie: jaka jest Twoja prawda?, odpowiedział Michał, którego spotkałem w namiocie PAN w Olszynie, rozstawionym przed olsztyńskim Ratuszem.

Michał: “#dodaj1” to wydarze­nie mające na celu powiadomić olsz­ty­ni­aków o idei pomo­cy dzieci­akom z Domów Dziec­ka, jest to “rodz­i­na zaprzy­jaźniona”.

To taka for­ma adopcji, ale tylko na niek­tóre week­endy. Oso­ba, która jest takim rodz­icem zaprzy­jaźnionym, może wziąć do siebie dziecko, do domu na week­end z Domu Dziec­ka i spędz­ić z nim dzień.

Nie muszą to być fajer­w­er­ki w sty­lu wyjś­cia do kina. Może to być zwykłe: zupa, kolac­ja przy stole. Ponieważ takim dzieciom, też na takich rzeczach zależy. Żeby usiąść przy stole,  przy którym są tylko cztery oso­by. Chcielibyśmy powiadomić olsz­ty­ni­aków o takiej opcji pomo­cy, i na tym pole­ga nasze stoisko.

Ku Prawdzie: Z czy­jej inic­jaty­wy ta akc­ja?

Michał: Jest nas czwór­ka. Nasza czwór­ka wymyśliła ten pomysł. Nina, Kacper, Maciek, i ja Michał. Poma­ga nam dwój­ka opiekunów, którzy poma­ga­ją nam tech­nicznie, na przykład  w rozstaw­ie­niu namio­tu.

#dodaj1Akcja zainicjowana i realizowana przez dzieci z grupy edukacyjnej Nomada. Działanie ma na celu zwiększenie świadomości dorosłych w zakresie wspierania dzieci z Domów Dziecka poprzez formę “rodzina zaprzyjaźniona” oraz rodzina zastępcza. — z ulotki, którą otrzymałem od Michała.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *