Ryszard Smagur — 1 maja 1983 r. — Pamiętajmy!

35 lat temu 1 maja 1983 roku w Krakowie — Nowej Hucie, w trakcie kontrmanifestacji pochodu PZPR, oraz w proteście przeciwko stanowi wojennemu, podczas interwencji Milicji Obywatelskiej pod kościołem Arka Pana, 29-letni Ryszard Smagur został trafiony w szyję granatem łzawiącym, wystrzelonym z bliskiej odległości przez ZOMO-wca.

Ryszard Smagur zmarł po przewiezie­niu do szpi­ta­la, nie odzysku­jąc przy­tom­noś­ci.

ZOMO ostrze­lało także karetkę pogo­towia. Spraw­cy nie wykry­to ani w PRL-u, ani w III RP. Śledzt­wo umor­zono z  uwa­gi na niewykrycie spraw­cy.

Za to Służ­ba Bez­pieczeńst­wa aresz­towała żonę i bra­ta zabitego Ryszar­da Smagury.

Pogrzeb prze­rodz­ił się w wielką man­i­fes­tację. Nowa Huta była jed­nym z najsil­niejszych bas­tionów walecznej młodzieży Kon­fed­er­acji Pol­s­ki Niepodległej i Sol­i­darnoś­ci, która nie miała złudzeń wobec komu­niz­mu.

1 MAJA 1983 — PAMIĘTAJMY! CZEŚĆ I CHWAŁA NIEZŁOMNYM BOHATEROM!

Adam Słom­ka

2 myśli na temat “Ryszard Smagur — 1 maja 1983 r. — Pamiętajmy!

 • 21 grudnia 2018 o 17:26
  Permalink

  ogól­nie SMAGUR był … cen­zu­ra … na osied­lu Zielonym 20, mieszkanie na parterze :))) ale chwała bohaterom

  Odpowiedz
  • 21 grudnia 2018 o 22:12
   Permalink

   Dzięku­ję! Może i piszesz prawdę, ale nie mogę zwery­fikować ani treś­ci Two­jej infor­ma­cji, ani Ciebie, dlat­ego ocen­zurowałem komen­tarz. Jeżeli chcesz głosić swo­ją prawdę na łamach Ku Prawdzie, to pod­nieś przyłbicę! 😉

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *