Rzeczpospolita między lądem a morzem. Jacek Bartosiak

28 kwietnia 2018 r. w olsztyńskim Centrum Książki, odbyło się spotkanie autorskie z dr Jackiem Bartosiakiem. Wkrótce ukaże się jego nowa książka: Rzeczpospolita między lądem a morzem.

Idąc na to spotkanie, obaw­iałem się… frek­wencji. Ciepły początek długiego majowego week­endu i tem­aty­ka spotka­nia — geopoli­ty­ka — mogły spowodować, że do księ­gar­ni wybierze się garst­ka ciekawych świa­ta i łakną­cych wiedzy mieszkańców Olsz­ty­na.

I było miłe zaskocze­nie. Sala ze “Sceną lit­er­acką” nie pękała w szwach, ale praw­ie wszys­tkie miejs­ca siedzące były jed­nak zajęte. Wśród przy­byłych na spotkanie zauważyłem Mar­ię CejmerMichała Wyp­i­ja, i Annę Piotrowską.

Dr Jacek Bar­tosi­ak dos­tosował się do week­endowego nas­tro­ju i bez niepotrzeb­nej spiny, przez blisko 1,5 godziny opowiadał o… przestrzeni, w której żyje­my!

Jacek Bar­tosi­ak przed­staw­ił możli­woś­ci jakie generu­je i ograniczenia jakie deter­min­u­je przestrzeń, w której żyje­my.

Niby oczy­wiste oczy­wis­toś­ci 😉 A jed­nak spotkanie było ciekawe, ponieważ tak naprawdę, nikt z nas, szarych zjadaczy chle­ba, nie wgłębia się w… geopoli­tykę!

Nikt z nas — na co dzień — nie anal­izu­je, nie zas­tanaw­ia się nad znacze­niem przestrzeni, w której żyje­my, w aspekcie his­to­rycznym i… przyszłoś­ciowym.

Teorie, które przed­staw­ił Jacek Bar­tosi­ak do mnie przemówiły. Zrozu­mi­ałem, że przestrzeń, w której żyje­my deter­min­u­je nasze życie w więk­szym stop­niu niż doty­chczas myślałem.

Mało tego. Przestrzeń deter­min­u­je w 100% dzi­ała­nia świa­towego hege­mona! To przestrzeń wznosi jedne nar­o­dy pon­ad inne, i przy­czy­nia się do upad­ku imper­iów.

Jacek Bartosiak dużo mówił o… hardwerze i softwerze. W jakim kontekście? Dowiecie się oglądając zapis całej wypowiedzi autora książki Rzeczpospolita między lądem a morzem. Książka wkrótce pojawi się w przedsprzedaży i nie będzie wydana na papierze kredowym, o czym zapewniał autor.

Jedyny minus całego spotka­nia… Panie Jacku… ma pan tem­br głos, który… usyp­ia. Dlat­ego pole­cam stosowanie w wypowiedzi… wykrzykników! 😉

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *