Scrabble — moje ab ovo

Scrabble

 

Tę pasjonującą grę poznałem dosyć późno. Z jej zasadami zapoznał mnie kolega Mirek z Katowic. Z jego rodziną rozegraliśmy kilka partii. Oczywiście my byliśmy przegrani, ponieważ w scrabble duże — choć niedecydujące — znaczenie ma doświadczenie.

 

Urlop kole­gi na Mazu­rach minął bard­zo szy­bko. Został prezent: kom­plet do gry w scrab­ble, i gra… poszła w zapom­nie­nie.

Losy życiowe rzu­ciły mnie do Ostródy — pra­ca w Komendzie Powia­towej Policji — a tam dzi­ałało prężne Ostródzkie Sto­warzysze­nie Przy­jaciół Scrab­ble ANAGRAM z Doniem na czele.

Naw­iąza­łem kon­takt, i zagrałem w pier­wszym turnieju ogólnopol­skim: IV Mis­tr­zost­wa Zie­mi Ostródzkiej „Blan­ki w Szran­ki” Ostró­da 2004, który corocznie roz­gry­wany jest na salach ostródzkiego zamku.

Wygrałem 7 z 12 partii i zająłem 42 miejsce na 133 uczestników.

Byłem najlep­szym debi­u­tan­tem, a było ich chy­ba 7.

Do dzisi­aj okolicznoś­ciowa stat­uet­ka den­er­wu­je żonę, gdy przeprowadza porząd­ki na półkach. Ja jej nie wyrzu­cam, bo dla mnie jest ważnym tro­feum sportowym.

Dowodzi, że moż­na coś zacząć po 40-stce, i być lep­szym od młod­szych. Obec­nie jestem 251 na ogólnopol­skiej liś­cie rankingowej Pol­skiej Fed­er­acji Scrab­ble.

Tak się zdarzyło, że w ubiegłym roku nie wys­tar­towałem w żad­nym turnieju. Mam nadzieję, że w tym roku będzie naprawdę lep­iej. Mam zami­ar zagrać w kilku turnie­jach.

Jak popraw­ię wyposaże­nie w sprzęt, to i relac­je z turniejów mogą być ciekawe 😉 Zwracam się do scrab­b­listów o sym­bol­iczne wspar­cie. Będę wdz­ięczny za każdą złotówkę.

Polecam stronę POMOŻECIE?

 

4 myśli na temat “Scrabble — moje ab ovo

 • 14 marca 2014 o 20:33
  Permalink

  Pra­cow­ałem kiedyś jako cywil w KWP Olsz­tyn przez chwile nawet byliśmy w jed­nym wydziale. Masz bard­zo dużo racji, w zasadzie chy­ba wszys­tko co piszesz jest słuszne, ale ja chy­ba tez będę miał rację jak napiszę że z nimi nie wygrasz. Ani w sądzie ani nigdzie. Naj­gorsze jest to że aby wygrać w sądzie trze­ba mieć kap­i­tał i świad­ków którzy poświad­czą i pójdą za Tobą. Masz takich? Kto Ci się wychyli? No kto w dzisiejszych cza­sach pójdzie w dym za Tobą w sądzie? jak ludzie odd­ali by nerkę aby utrzy­mać tę nędzny cywilny etat. Wyjazdy do Anglii mamy za sobą ter­az znów jest kibel z robotą i ludzie boją się mieszać a trudne sprawy kole­gi mimo że ten ma rac­je. Po pros­tu najzwycza­jniej się boją. A dru­ga strona? Kolego tam dzi­ała cały sztab ludzi którzy na polece­nie pier­wszego KWP przy­go­tu­ją się dobrze do rozprawy sądowej a i argu­men­ty się zna­jdą. Pamię­taj że pier­wszy KWP ma moc. Nieste­ty. Mi pozostało jedynie co życzyć abyś jed­nak nie stracił tej robo­ty i oby cała sytu­ac­ja zakończyła się pomyśl­nie. Tu na forum masz popar­cie ale w realu żaden z foru­mow­iczów się nie wychyli i będzie siedzi­ał jak tru­sia oczy­wiś­cie nie dzi­wię się bo o robotę ter­az łat­wo nie jest.Pozdr

  Odpowiedz
  • 15 marca 2014 o 00:09
   Permalink

   Dzięku­ję! Się nie pod­da­ję i jeszcze wierzę w spraw­iedli­wość… Wierzę, że ludzi ety­cznych i moral­nych w naszym kra­ju jest więcej! A tego jed­nego zesłań­ca z Warsza­wy szy­bko schowa­ją by nie przynosił im wsty­du!
   Poz­draw­iam Marcinie i proszę… kibicuj mi przy­na­jm­niej do rozprawy z tymi słu­gusa­mi.

   Odpowiedz
  • 15 marca 2014 o 18:28
   Permalink

   Moc i rac­ja to są zupełnie dwie inne sprawy. Też się sądz­iłem tyle, że z CUL gdzie pow­iąza­nia się­ga­ją KG. Rozprawa zakończyła się po mojej myśli.

   Odpowiedz
   • 15 marca 2014 o 18:33
    Permalink

    Dzięku­ję! Niech moc i rac­ja będą z nami! Grat­u­lu­ję.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *