Siostra Tadeusza Helena Frąckiewicz — Zakonnica w przebraniu?

20 kwietnia 2017 roku, udałem się do olsztyńskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej, by wziąć udział — pierwszy raz w życiu — w spotkaniu z zakonnicą. Siostra Maria Tadeusza Helena Frąckiewicz — w skrócie: siostra Tadeusza — jest dominikanką, która pełni misję w Kamerunie.

Idąc na spotkanie myślałem, że spotkam osobę z pasją. Jed­nak nie przy­puszcza­łem, że będzie to zakon­ni­ca w sty­lu Whoopi Gold­berg! I tu nie piję do aparycji tej znakomitej amerykańskiej aktor­ki, a do jej fil­mowej energii. Wszyscy z Was, którzy choć raz w życiu widzieli komedię Zakon­ni­ca w prze­bra­niu — kuma­ją o co bie­ga 😉

Sios­tra Tadeusza miała wygłosić prelekcję zaty­tułowaną: Z życia mis­jonar­ki w Kamerunie. Już na wstępie spotka­nia okaza­ło się, że to nie będzie typowy odczyt, a luź­na opowieść mis­jonar­ki, inspirowana wyświ­et­lany­mi filmika­mi.

Miałem zami­ar całe spotkanie uwiecznić na filmie, ale gdy wygas­zono światło, aby widać było wyświ­et­lane na ekranie filmy, mój zami­ar spal­ił na panew­ce. Nagrany film nie nada­je się do pub­likacji. Jed­nak tym razem wykaza­łem się prze­zornoś­cią, i całe spotkanie uwieczniłem na dyk­ta­fonie.

Oczy­wiś­cie nie ma sen­su prezen­tac­ja całego nagra­nia, w jed­nym pliku. Nikt by tego nie słuchał, gdyż dźwięk nie odd­a­je obrazów wyświ­et­lanych z pro­jek­to­ra. Sios­tra Tadeusza opowia­da o swo­jej mis­ji bard­zo ciekaw­ie, ale “najs­maczniejsze” his­to­rie opowiedzi­ała mi do mikro­fonu, już po zakończe­niu ofic­jal­nej częś­ci spotka­nia.

Jako pierwszą prezentuję krótką opowieść: jak siostra Tadeusza została posądzona o to, że jest przebrana?! Vous deguise! — usłyszała od kameruńskiego żołnierza! CDN

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *