Sprzedał prosięta i grozi mu 3 lata więzienia!

Kryminalni z Komendy Powiatowej w Piszu przedstawili zarzut 57-letniemu rolnikowi. Jak ustalili śledczy, mieszkaniec piskiej gminy zajmował się hodowlą trzody chlewnej. Postanowił sprzedać 9 sztuk prosiąt nieznanej mu osobie.

Nieste­ty, zro­bił to niedopeł­ni­a­jąc ciążą­cych na nim obow­iązków, a mianowicie sprzedane prosię­ta nie miały wyma­ganych świadectw zdrowia, oraz nie były zare­je­strowane w odpowied­nich sys­temach.

Rol­nik wiedzi­ał o obow­iązu­ją­cych przepisach, a mimo to je naruszył. Popełnił tym samym przestępst­wo, które zagrożone jest karą pozbaw­ienia wol­noś­ci do lat 3.

Zespół Pra­sowy KWP Olsz­tyn

Ku Prawdzie:

Cóż… cza­sy się zmieni­a­ją. Ter­az mamy Unię Europe­jską i reg­u­lac­je prawne, które za sprzedaż prosi­aków bez świadect­wa zdrowia, mogą sprzeda­jącego zaprowadz­ić za kraty.

Nato­mi­ast, gdy ja wyrażam w sądzie swo­je marze­nie, by wszys­tkie “świnie” ze stanowisk urzęd­niczych znalazły się za krata­mi, to pol­s­ki sąd cen­zu­ru­je mój artykuł i bierze w ochronę dobra oso­biste przestęp­cy w mundurze. O tem­po­ra, o mores!

Sprzedał prosię­ta i grozi mu 3 lata więzienia! A to wszys­tko ponoć przez afrykańs­ki pomór świń.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *