Stop brutalnym i bezprawnym działaniom Policji!

30 maja 2016 r. na “ciągu pieszym” pod olsztyńskim Urzędem Wojewódzkim, odbyła się legalna manifestacja pod hasłem: Stop brutalnym działaniom policji! Jak przystało na cel — hasło zgromadzenia publicznego, przybyłych manifestantów dyskretnie — z zaparkowanego w pobliżu samochodu — obserwowała i ochraniała Policja.

stop brutalnym działaniom policji
fot. S. Olsz­tyn

Polic­ja nie jest od bicia, a od unieszkodli­wia­nia napast­ni­ka. Od wyroków i kar, są w Polsce sądy a nie funkcjonar­iusze. Polic­ja to insty­tuc­ja, którą najtrud­niej zre­for­mować. To w niej pozostało najwięcej przed­staw­icieli starego sys­te­mu. Wielu starszych polic­jan­tów więk­szą część swo­jego życia i służ­by, spędz­iło w mil­icji. To oni zna­j­du­ją się na kierown­iczych stanowiskach. Polic­ja nie została zdeko­mu­ni­zowana! Należało postąpić według pomysłu Woj­ciecha Cejrowskiego. Wszys­t­kich WON! - Tadeusz Wol­nic­ki cytował artykuł z gaze­ty “Pol­s­ka Niepodległa”.

Trze­ba pamię­tać, że autorem ustawy, która zabra­nia deko­mu­niza­cji policji, jest pan nieste­ty pro­fe­sor Rzeplińs­ki. To jest oso­ba, która przyłożyła się bard­zo moc­no do tego, żeby pow­stały tzw. zbio­ry chro­nione. Schowek na kole­si, koleżków, przestępców. To są ludzie, którzy mają ubabrane ręce po same łok­cie. - powiedzi­ał Alfred Sur­ma.

Na drzwiach radiowozu w Stanach Zjednoczonych zobaczycie napis to serve and protect — służyć i bronić.  Bo do tego jest policja. Nie do tego, żeby w dalszym ciągu nazywać policjanta panie władza. Nie do tego, żeby przeganiać demonstrantów. Myślę, że świadomość po co jest służba policyjna, nie dociera wciąż do młodych policjantów tych, którzy dopiero rozpoczynają pracę. Żeby zrozumieli, że są potrzebni, ale nie do tego, żeby zajmować się kibicami, manifestantami… ale do tego, żeby służyć i bronić Polaków — skonstatował Piotr Lisiecki.

stop brutalnym działaniom policji
fot. S. Olsz­tyn

Man­i­fes­tac­ja nie zgro­madz­iła tłumów, a to chy­ba — przede wszys­tkim — z uwa­gi na fakt, że przed godz­iną 18, nad Olsz­tynem pojaw­iły się ciemne chmury, deszcz i pory­wisty wia­tr. A może tych prawdzi­wie pokrzy­wd­zonych, to nie jest w Olsz­tynie wcale tak dużo? Może te słynne na całą Pol­skę wymuszanie zez­nań w KMP Olsz­tyn, to tylko dzi­en­nikars­ki i prawniczy hum­bug?

Poszedłem na man­i­fes­tację z poczu­cia dzi­en­nikarskiego obow­iązku, i z poczu­cia włas­nej krzy­wdy, doz­nanej od olsz­tyńskiej policji. Jak wiecie, ja zostałem potrak­towany… bard­zo bru­tal­nie! Dano mi kopa w d… już na dru­gi dzień od mojej zbrod­ni. Na dodatek zas­tosowano wobec mnie tor­turę… dusze­nie smro­dem! Wkrótce minie dwa lata, od kiedy nie pracu­ję w KWP w Olsz­tynie, a KAŁŁ cią­gle mnie dusi! Odd­y­chać swo­bod­nie nie mogę! Na dodatek Piotr Grzy­mow­icz chce wybu­dować spalarnię śmieci, by mnie wykończyć na AMEN! 😉 No i jak tu nie zwró­cić się do ETPC? Oczy­wiste tor­tu­ry…

Stop brutalnym działaniom policji! Ja bym dodał — do tego hasła — jeszcze przymiotnik: bezprawnym! Stop brutalnym i bezprawnym działaniom policji! Jak będziecie milczeć to pamiętajcie, że i do Waszych drzwi mogą wkrótce zapukać!

 

6 myśli na temat “Stop brutalnym i bezprawnym działaniom Policji!

 • 8 sierpnia 2016 o 09:25
  Permalink

  Gdy­by te przygłupy odrobinę zasięgnęły informacji,to by wiedzi­ały ‚że już w policji nie ma mil­ic­jan­tów. Dla nich każ­da polic­ja świa­ta będzie wrogiem.Taka jest men­tal­ność nar­o­dow­ców.

  Odpowiedz
  • 8 sierpnia 2016 o 20:51
   Permalink

   Dzięku­ję! Mam nadzieję, że te “przygłupy” nie zro­bią z Two­jej d… jesieni śred­niowiecza 😉

   Odpowiedz
  • 18 listopada 2016 o 03:31
   Permalink

   Gdy­by Rysiu przygłu­pem nie był, to by głupot nie pisał. Men­tal­noś­cią Rysia jest war­czeć na wszys­tko co anty mil­i­cyjne. Ryś to kot czy pies?
   A tu Rysiu o nadal pracu­ją­cych mil­ic­jan­tach. DERATYZACJA POLICJI

   Odpowiedz
   • 18 listopada 2016 o 03:42
    Permalink

    Dzięku­ję! Naprawdę nie spodziewałem się, że Ryszard otrzy­ma ripostę od czytel­ni­ka mojego blogu 😉 A tu proszę… minęło 3 miesiące i jest komen­tarz, popar­ty odpowied­nim linkiem. Super!

    Odpowiedz
 • 31 maja 2016 o 13:50
  Permalink

  Stanisław­ie ciesz się że ciebie nie potrak­towano cyk­lonem B kałł przetrzy­masz powodzenia

  Odpowiedz
  • 31 maja 2016 o 18:22
   Permalink

   Dzięku­ję! Fakt… to nie smród pokon­ał armię Napoleona, gdy zdoby­wał Moskwę 😉 Nie daję się!

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *