Relacja z więzienia Adama Słomki

W środę 14 mar­ca, śląs­ki sąd nakazał mi staw­ić się w więzie­niu. Jest to kon­sek­wenc­ja wyroku Sądu Rejonowego w Będzinie oraz

Czytaj dalej

Towarzysz Jerzy Jaskiernia został dziekanem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach!

To kpina, że towarzysz Jerzy Jask­ier­nia został dziekanem na Wydziale Prawa, Admin­is­tracji i Zarządza­nia Uni­w­er­syte­tu Jana Kochanowskiego w Kiel­cach.

Czytaj dalej