Wprowadzić cenzusy wyborcze! Marian Zdankowski

06.12.2018 — Mar­i­an Zdankows­ki wypowia­da się pod­czas debaty zor­ga­ni­zowanej przez Fun­dację Deba­ta na Uni­w­er­syte­cie Warmińsko-Mazurskim w Olsz­tynie: Czy Polsce jest

Czytaj dalej

Nasz szpital! Radnych czy mieszkańców Olsztyna?

Pod­czas wrześniowej, VIII Debaty z Debatą mod­er­a­tor dyskusji — Adam Socha — próbował rozszyfrować znacze­nie określe­nia nasz szpi­tal, które usłyszał pod­czas odbrad olsz­tyńs­kich

Czytaj dalej