Polakom w podzięce za pomoc, Ukraińcy stawiają pomniki Bandery!

Tem­atem pier­wszej Debaty “Debaty” było poszuki­wanie odpowiedzi na pytanie: czy Pol­s­ka powin­na wspier­ać Ukrainę? Jed­nym z dysku­tan­tów był Jan Rutkows­ki —

Czytaj dalej