O co wam właściwie chodzi, z tymi “polskimi obozami koncentracyjnymi”?

Andrzej Dramińs­ki pod­czas Debaty z “Debatą”, 2 mar­ca 2017 roku, w olsz­tyńskiej Książni­cy Pol­skiej, opowiedzi­ał o swoich kon­tak­tach z niemiecki­mi

Czytaj dalej