Malowaliśmy trzciny na kolor spalonego słońca

W środę, idąc na spotkanie Sto­warzyszenia Dzi­en­nikarzy Pol­s­kich do Staromiejskiej, nieopa­trznie wstąpiłem do olsz­tyńskiej Wojew­ódzkiej Bib­liote­ki Pub­licznej.  I wpadłem! W

Czytaj dalej