Wkurzony Jacek Poniedziałek na KOD-owisku w Olsztynie!

Na wstępie swo­jego wys­tąpi­enia Jacek Poniedzi­ałek — socjolog z Uni­w­er­syte­tu Warmińsko-Mazurskiego — zaz­naczył, że na man­i­fes­tacji KOD-u: nie reprezen­tu­je Uni­w­er­syte­tu a

Czytaj dalej