Wojsko Polskie — Wielka Defilada Niepodległości

W tym roku odbyła się Wiel­ka Defi­la­da Niepodległoś­ci na miarę set­nej roczni­cy odzyska­nia przez nasz Naród niepodległoś­ci. Również na miarę

Czytaj dalej

Czekam na moment, kiedy Bronisław Komorowski zostanie Bronisławem K.

W ramach pytań, po omówie­niu tem­aty­ki nowej książ­ki Woj­ciecha Sum­lińskiego Pogorzelisko, dzi­en­nikarz śled­czy odpowiedzi­ał na pytanie Władysława Kałudz­ińskiego:

Czytaj dalej