Od podłości do podłości — Antoni Górski

Podłość jest naj­gorszą cechą człowieka. Podły — to oso­ba, insty­tuc­ja świadomie postępu­ją­ca nieucz­ci­wie, nies­zla­chet­nie, nikczem­nie. Na określe­nie podłoś­ci jest kilka­dziesiąt

Read more