Upadek edukacji na przykładzie studenta medycyny Marcina Zębalskiego

Na ogół nie zaj­mu­ję się odpisy­waniem na tego rodza­ju, jak poniżej donosy, ale sko­ro ów młody człowiek posługu­je się kłamst­wem

Czytaj dalej

Działania niepożądane występują częściej po szczepieniu przeciwko…

Lata tresury prowad­zonej przez powszechne, państ­wowe, rzeko­mo bezpłatne ogłu­pi­anie zwane edukacją pub­liczną, robią swo­je wśród lud­noś­ci zamieszku­jącej jeszcze pomiędzy Odrą

Czytaj dalej

Fałszywe badania naukowe — niegodziwość władzy!

Fałszy­we bada­nia naukowe stały się prawdzi­wą plagą ostat­niego wieku. Zaczy­na­jąc od fałsz­erst­wa Pas­teu­ra, który po pros­tu popełnił pla­giat i fałs­zował

Czytaj dalej