Dziennikarze służą temu, kto płaci! Łukasz Adamski

Przed zadaniem pyta­nia zapros­zonym goś­ciom, Jan Rosłan przed­staw­ił kłam­li­we infor­ma­c­je, które pojaw­iły się ostat­nio w medi­ach. Infor­ma­c­ja o śmier­ci papieża

Czytaj dalej