Gdzie się podziała “Deklaracja Krakowska”? A taka POstęPOwa była! Antoni Górski

Jakoś 18 roczni­ca utworzenia PO cicho prze­biegła w szer­szym odbiorze. Nie odbiła się też echem w spolegli­wych jej medi­ach. Grze­gorz

Czytaj dalej

Mowa nienawiści — Antoni Górski

Mowa nien­aw­iś­ci — cho­ci­aż zma­te­ri­al­i­zowana na zdję­ciu, żad­ną miarą mater­ią nie jest. Nie jest przed­miotem, ani tym bardziej pod­miotem mają­cym

Czytaj dalej

Jarosław Kowalski: Nie mamy nic! My dla Niemców nie istniejemy! Oni nas Polaków mają za zero!

Jarosław Kowal­s­ki — belfer od his­torii i ger­man­ista — z Dobrego Mias­ta, wypowiedzi­ał się 2 lutego 2017 r., na Deba­cie

Czytaj dalej