Zaskoczyłem chęcią pojednania się z poszkodowanym! Andrzej Adamowicz

21 lutego 2017 r. — w olsz­tyńskim Sądzie Rejonowym odbyło się posiedze­nie pojed­naw­cze, w spraw­ie o pobi­cie Huber­ta J., przez

Czytaj dalej

Robię to, co do mnie należy! Adam Socha

Adam Socha — dzi­en­nikarz por­talu debata.olsztyn.pl — jest usatys­fakcjonowany wyrok­iem i uza­sad­nie­niem usłyszanym wczo­raj, w spraw­ie o ochronę dóbr oso­bistych Iwony

Czytaj dalej