Dziennikarze służą temu, kto płaci! Łukasz Adamski

Przed zadaniem pyta­nia zapros­zonym goś­ciom, Jan Rosłan przed­staw­ił kłam­li­we infor­ma­c­je, które pojaw­iły się ostat­nio w medi­ach. Infor­ma­c­ja o śmier­ci papieża

Czytaj dalej

Igor Hrywna: Naród ukraiński tworzy się w opozycji do Rosji, nie Polski!

Igor Hry­w­na — redak­tor naczel­ny Gaze­ty Olsz­tyńskiej — wypowiedzi­ał się 2 lutego 2017 roku, w ramach Debaty “Debaty”, na tem­at wspiera­nia Ukrainy.

Czytaj dalej

Triumf olsztyńskiego blogera w walce z oficerem Policji!

Stanisław Olsz­tyn to bezro­bot­ny mieszkaniec Olsz­ty­na, który do lip­ca 2014 roku, pra­cow­ał w Komendzie Wojew­ódzkiej Policji w Olsz­tynie. W insty­tucji postrze­ganej za bard­zo pewną i sta­bil­ną na rynku

Czytaj dalej