Były Komendant Główny Policji zostaje prezesem szpitala!

W sierp­niu 2013 roku, podin­spek­tor Adam Kall został rozkazem per­son­al­nym prze­nie­siony z zastęp­cy dyrek­to­ra Biu­ra Finan­sów KGP, na zastępcę Komen­dan­ta

Czytaj dalej

Permisywizm nadinsp. Józefa Gdańskiego — Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie

Żebyś­cie nie myśleli, że obrażam gen­er­ała już w tytule tego wpisu, cytu­ję za Wikipedią znacze­nie słowa per­misy­wizm: 

Czytaj dalej

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Józef Gdański traci zaufanie!

Jak się dzisi­aj dowiedzi­ałem — od mojego związku zawodowego — Komen­dant Wojew­ódz­ki Policji w Olsz­tynie nadin­sp. Józef Gdańs­ki stracił do mnie

Czytaj dalej